Det här beslutade kommunstyrelsen

Bäverbäcken, toaletter i Brevik och vindsurfing. Här är några av de frågor som kommunstyrelsen beslutade om i tisdags.

  • Publicerad 15:33, 13 sep 2018

Granskning för Bäverbäcken

Detaljplanen för det nya området Bäverbäcken ska skickas på granskning. Det beslutade kommunstyrelsen.
Cirka 500 lägenheter planeras i området, ett hotell med konferenslokaler, parkeringsplatser och ett nytt klubbhus till golfklubben. En förskola kan byggas om behovet finns.

En tunnel under Tyresövägen förelås i östra delen av området. Liberalerna har yrkat på att en planskild korsning ska ritas in även i västra delen. Det förslaget gick igenom.

I länken kan du läsa mer om projektet.

Fritt fram att söka tillstånd för toalett

I detaljplanen för vissa delar av Brevik står det ”WC får ej installeras”. Kommunstyrelsen sa ja till att ändra detaljplanen så att det går att söka tillstånd.

Formuleringen har ställt till det för husägarna. Under 2016 och 2017 visade en tillsyn som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund gjorde att en stor del av fastighetsägarna hade vattentoaletter installerade trots att de inte hade tillstånd. De kunde inte heller få tillstånd – även om avloppslösningarna uppfyllde dagens miljökrav – på grund av orden i detaljplanen som saknar stöd i plan- och bygglagen.

Här kan du se vilka fastigheter det handlar om.

Vindsurfare får hyra

Tyresö Windsurfing Club får hyra vid Strandbadet. Klubben håller till där redan, men nu har kommunstyrelsen sagt ja till ett arrendeavtal som sträcker sig fem år framåt och gäller ett område på 42 kvadratmeter.

Här kan du läsa om besluten i förra veckans kommunfullmäktige.