Bohlin (KD), Svenonius (M), Hemming (C), Starbrink (L) och Eriksson (MP). Foto: Ingrid Johansson

Det här är landstingets budget för 2019

Betald utbildning för sjuksköterskor, fler pendelbåtar och oförändrad skatt. Det är några av beskeden som Alliansen och MP gav på tisdagen om landstingets budget för 2019.

 • Publicerad 11:08, 13 nov 2018

Den blågröna majoriteten presenterade på tisdagen under en presskonferens att landstingets budget nästa år är på 104 miljarder kronor.

Skatten förblir oförändrad på 12,08 procent.

Med på presskonferensen, som hålls på Tranebergs vårdcentral, är Ella Bohlin (KD), Irene Svenonius (M), Gustav Hemming (C), Anna Starbrink (L) och Tomas Eriksson (MP).

Dyrare SL-kort

Sjukvårdens budget är på 64,2 miljarder kronor. Kollektivtrafikens budget är 10,7 miljarder kronor.

Ett 30-dagars SL-kort höjs efter nyår till 890 kronor, något som varit klart sedan långt tidigare.

Politikerna själva framhåller vårdcentralernas ökade budget på 1,4 miljarder kronor under fyra år.

Ska locka mer vårdpersonal

Landstinget i Stockholm planerar för en ny personalpolitik. När landstinget blir region efter årsskiftet ska de bli ”Sveriges bästa offentliga arbetsgivare för vårdens medarbetare”. Fler beslut ska tas i verksamheten och färre av politikerna, heter det.

Dessutom ska sjuksköterskor och undersköterskor få utbilda sig på betald arbetstid.

Pendelbåtar och cyklar

Den styrande majoriteten planerar att permanenta det regionala cykelkansliet och öka takten för att genomföra den regionala cykelplanen.

Landstinget ska också satsa mer pengar på en utbyggd pendelbåtstrafik.

Fakta

Siffror att ha koll på

 • Budgeten uppgår till cirka 104 miljarder kronor för 2019
 • Budgeten uppfyller balanskravet. Det budgeterade resultatet exklusive omställningskostnader är 450 miljoner kronor
 • Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp.
 • Nämnderna tillförs 78,1 miljarder kronor i anslag i budgeten för 2019. Det är 2,9 miljarder (3,9 procent) kronor mer än budgeten för 2018-
 • Kollektivtrafiken tillförs 10,7 miljarder kronor i budgeten för 2019 vilket 390 miljoner (+3,8 procent) kronor mer än i budgeten för 2018.
 • Taxorna inom kollektivtrafiken höjs till mossvarande 890 kronor för ett 30-dagarskort från 1 januari 2019.
 • Kollektivtrafikens totala intäkter, inklusive biljettintäkter, ökar med 631 miljoner kronor mellan 2018 och 2019. Här är även färdtjänsten inräknad.
 • Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 15,7 miljarder kronor varav 7,4 miljarder kronor i våren och 8,1 miljarder kronor i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.
 • Investeringsplanen omfattar 122,7 miljarder kronor de närmsta tio åren för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.
Källa: SLL
Visa merVisa mindre

Fakta

Mer detaljer om budgeten

 • Kraftig utbyggnad av pendelbåtstrafiken i regionen med två försök på nya linjer. (140 + 70 miljoner kronor)
 • 10 miljoner på familjecentraler.
 • Sammanhållen seniorvård
  Utbyggnad av antalet geriatriska vårdplatser
 • Fortsatt arbete för trygg förlossning med kompetensförsörjning, utbyggs neonnatalvård och investering i ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus (planeraröppna 2021)
 • De sista planerade närakuterna för barn och vuxna ska öppna under 2019
 • Kollektivtrafiken byggs ut med 46 nya spårstationer och 6 mil nya spår
 • Riktad satsning på busstrafiken omfattande 160 miljoner kronor som ger drygt 127 000 nya avgångar i länet nästa år.
 • Fem miljoner satsat på ny mobil kundservice i SL-trafiken som ska stärka upp servicen och trafikinformationen till resenärerna.
 • Trygghetspaket på 30 miljoner kronor i kollektivtrafiken som bland annat ska ge fler trygghetskameror och ordningsvakter samt ökade insatser mot klotter och skadegörelse.
 • Ytterligare effektiviseringar för mer valuta för skattebetalarnas pengar.
 • Arbete för en effektiv styrning av nämnder och styrelser liksom deras verksamheter fortsätter.
 • Skifte i personalpolitiken. Region Stochholm ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare för vårdens medarbetare. Fler beslut ska fattas av chefer och medarbetare i verksamheterna och färre av politiker.
 • Ökat fokus primärvården – statsning på 360 miljoner kronor.
 • Fast husläkare för alla som vill.
 • Bygga ut och förstärk första linjens psykiatri – 30 miljoner som del av primärvårdssatsning.
 • Kösatsning för bättre vårdflöden på 70 miljoner för snabbare vård.
 • Handlingsplanen mot självmord implementeras under 2019.
 • Arbetstider, schemaläggning och bemanning ska avgöras i respektive sjukvårdsverksamhet.
 • 200 miljoner för utbildning och kompetensutveckling, så som fler AT- och ST-tjänster samt betald specialistutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor.
 • Trygghetsutbildning införs för vårdens medarbetare, 5 miljoner kronor.
 • Vårdvalen ska ses över för bättre samverkan mellan vårdgivare och ökat kostnadskontroll.
 • Utökning av digital tillgänglighet med digital vårdgaranti.

Politikernas utgångspunkter

 • Varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt.
 • Ordning och reda i ekonomin säkrar kortare vårdköer och mer kollektivtrafik.
 • Ytterligare effektiviseringar frigör resurser till kärnverksamheterna.
 • Region Stockholm ska bli en mer attraktiv arbetsgivare – skifte i personalpolitiken.
 • Hålla i investeringar i kraftig utbyggd kollektivtrafik och sjukvård.
 • Region Stockholm ska ta ett sammanhållet ansvar för hela regionens utveckling.
Källa: SLL
Visa merVisa mindre