”Det går inte att gå i Hagaparken”

Stora delar av gångvägen i Hagaparken ligger under vatten, men pengar saknas för att åtgärda problemet, menar Statens fastighetsverk.

  • Publicerad 11:42, 19 dec 2017

Lars Mases har bott i Brahelund i 42 år och promenerar ofta i Hagaparken, men sedan ett par månader är gångvägen nedanför Haga Slott översvämmad.

–  Nu när man träffar joggare och promenerande så blir det livliga diskussioner om översvämningsproblemet, berättar Lars Mases för Mitt i.

Dessutom är ljuset i lamporna så svagt att det inte går att se under kvällstid, menar Lars Mases.

– Det ser ut som att det är alger i lamporna som ljuset knappt orkar lysa igenom. Det är läskigt att gå där. Det är kolsvart under vissa sträckor.

Det saknas ekonomiska resurser för att fixa lamporna i Hagaparken, menar Statens fastighetsverk.

Saknas ekonomiska resurser

På Statens fastighetsverk, som ansvarar för parken, säger de att de är medvetna om problemet med den översvämmade gångvägen, men att det saknas ekonomiska resurser för att åtgärda.

– Vi har nyligen låtit genomföra en geoteknisk undersökning som visar att det krävs genomgripande åtgärder för att erhålla en långsiktigt hållbar gångväg. Vår förhoppning är att kunna genomföra åtgärder på vägen så snart som möjligt, men tyvärr har vi drabbats av rejält begränsade anslag från och med förra året, skriver Michael Werner på Statens fastighetsverk i ett mejl.

Samma ekonomiska problematik ligger till grunden för att inte heller lamporna kan lagas, menar Michael Werner. Det är inte bara lamporna som måste bytas. Det gäller även de gamla ledningarna och stolparna som inte är starka nog för att klara ökad belastning.

– Vi har åtgärdat några kortare sträckor på senare tid, men står även här inför utmaningen med begränsade medel att tillgå.

Lars Mases köper inte det resonemanget.

– Det är inte sant. De kan byta lamporna och tvätta ur kuporna.