VILKET PRIS. Vad ska det kosta att åka med SL? Så här svarar politikerna i Region Stockholm Foto: Eira Desax

Det bör SL-kortet kosta nästa år – och så ska det finansieras

Vad borde SL:s månadsbiljett kosta nästa år – och hur ska kollektivtrafiken finansieras? De frågorna ställde vi till politikerna. Här är svaren vi fick.

  • Publicerad 05:46, 30 maj 2022

Därför ökar SL:s biljettpriser – år efter år

Amelie Tarschys Ingre (L) Foto: Eira Desax

Amelie Tarschys Ingre (L):
– Priset bör sättas med någon form av uppräkning mot index. Principen om 50 procents skattefinansiering och 50 procents biljettfinansiering är rimlig.

– Vi vill också att trängselskatten går till regionen och stockholmarnas kollektivtrafik, och inte till staten, och på så vis delfinansiera kollektivtrafiken.

Anna Sehlin (V) Foto: Eira Desax

Anna Sehlin (V):
– 860 kronor. Avgiftsfritt för barn och unga upp till 18 år. Pensionärer åker gratis under lågtrafik. Vi vill också ta bort taken i färdtjänsten.

– Det lägre priset finansieras delvis med en skattehöjning om 30 öre. Om priset kan hållas nere är vi för en fifty–fifty-finansiering.

Sandra Ivanovic Rubin (MP) Foto: Eira Desax

Sandra Ivanovic Rubin (MP):
– Vi vill sänka taxan, det har blivit för dyrt. Studenter­ och pensionärer bör få åka för halva priset och sommarlovskortet bör bli permanent­.

– Finansiering hälften skatt och hälften biljettintäkter är ok. Det finns modeller som gör att man kan bygga ut kollektivtrafiken utan att behöva höja priset.

Désirée Pethrus (KD) Foto: Eira Desax

Désirée Pethrus (KD):
– Den kan höjas med runt 30 kronor. Det är bättre med en mindre uppräkning varje år än att höja mycket på en gång.

– Kollektivtrafiken bör finansieras som i dag, fifty–fifty mellan biljettintäkter och skattemedel. Det borde också finnas ett mer flexibelt kort för dem som reser få dagar per vecka.

Gustav Hemming (C) Foto: Eira Desax

Gustav Hemming (C):
– Priset får inte stiga mer än löneökningarna. Kollektivtrafiken är vårt viktigaste klimatverktyg och måste ta andelar från biltrafiken, och då är kvalitén viktigare än priset.

– Fifty–fifty skatt och biljettintäkter är en bra princip, men vi är öppna för att höja andelen skatt om pengarna går till att göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

Msciwoj Swigon (SD) Foto: Eira Desax

Msciwoj Swigon (SD):
– Prisutvecklingen måste vara förutsägbar och följa index. Men elkris och bränslekris kan påverka priset uppåt. Vi tycker att priset borde ha legat stilla under pandemin.

– Om ekonomin tillåter vill att både ungdomar och pensionärer åker gratis sommartid. Vi vill behålla modellen med fifty–fifty-finansiering.

Aida Hadzialic (S) Foto: Ingrid Johansson

Aida Hadzialic (S):
– Vi vill bromsa prisutvecklingen, det är viktigt inte minst för klimatomställningen.

– Vi lovar inte att sänka priserna, men att prioritera barn och unga. Vi vill att sommarlovskortet blir permanent och att fritidskortet görs om till ett månadskort som kostar 150 kronor, i stället för som nu ett terminskort som blir en alltför stor utgift för en del.

Kristoffer Tamsons (M)

Kristoffer Tamsons (M):
– Inte en krona mer än nödvändigt. Men allt blir nu dyrare, som bränsle och byggkostnader, och då blir även kollektivtrafiken dyrare.

– Principen hälften skatt och hälften biljettintäkter har tjänat oss väl. Men vi jobbar stenhårt på att få alternativa intäkter, som reklam och att hyra ut butikslokaler.