Ny folkomröstning. I september skickas valsedlar ut till alla röstberättigade i Värmdö. Foto: Värmdö kommun

Det blir folkomröstning om skolor och förskolor i Värmdö

Nu är det klart att Värmdöborna ska få rösta om nedläggningen av flera förskolor i kommunen, även om Munkmoraskolans framtid och ö-skolornas högstadium.

  • Publicerad 20:32, 15 apr 2021

Tidningen har berättat tidigare att föräldrar är missnöjda med den styrande majoritetens förslag att lägga ned och slå ihop ett antal förskolor i kommunen. Även förslaget att lägga ned Munkmoraskolan och flytta ö-skolornas högstadium till fastlandet.

Föräldrarna vill att samtliga förslag till beslut stoppas och att en helt ny process genomförs kring detta med bättre dialog med alla berörda. De lyckades samla ihop över 4000 namn och kräva en folkomröstning i frågan.

Hade missat skolorna på valsedeln

Trots detta beslutades redan i februari att genomföra alla förändringar, utom ärendet om ö-skolorna, och Munkmoraskolan, som får vara kvar.

I onsdags klubbade kommunfullmäktige ändå att genomföra folkomröstningen. Den ska äga rum i början av september.

Oppositionen tyckte att informationen på valsedlarna som ska skickas ut var bristfällig och krävde att även frågan om skolorna ska finnas med. Något som majoriteten gick med på.

- Majoritetens ursprungliga förslag osynliggjorde helt Munkmoraskolan och ö-skolorna, det var oacceptabelt. Jag är glad över att vi lyckades få till en förändring på valsedeln. Nu ska Värmdöborna få säga sitt om nedläggningsplanerna i folkomröstningen den 5 september, säger Carl Kangas kommunalråd i opposition (S).

- Vi ville också redan nu ta tydliga beslut om att förtidsröstning och poströstning ska tillåtas och att kommunen ska göra insatser för att sprida kunskap om att folkomröstningen äger rum, det är särskilt viktigt detta pandemiår. Det röstades ner, men vi kommer följa upp löftena om att fullmäktige får ta ställning till det igen efter att valnämnden berett frågan, avslutar Carl Kangas.

KD röstade inte

KD deltog inte i beslutet. De lade ned sina röster med hänvisning till att de inte vill medverka till en ny folkomröstning i kommunen som kommer att kosta runt 2 miljoner kronor.

- Vi lägger hellre de pengarna på fler barnskötare, förskollärare och lärare, sade Anna Lipinska (KD) kommunalråd.

Dessutom är alla beslut om förskolorna och Munkmoraskolan redan fattade, menar hon.

Förskolor läggs ned - trots krav på folkomröstning

Föräldrar går samman för att hejda skolrockaden

Få har koll på omröstning