Martin Siltanen von Bell. Foto: Mostphotos

”Det är ren lögn att SD förespråkar marknadshyror”

I förra veckan kritiserade David Thell, S, den Sverigedemokraternas bostadspolitik i Vallentuna. Här kommer svar från SD:s Martin Siltanen.

  • Publicerad 11:42, 15 jan 2019

Socialdemokraterna och David Thell påvisar en flagrant oförmåga att förhålla sig till sanningen.

Med minimal ansträngning kunde han eller hans partikamrater ha besökt SD:s hemsida för att få klarhet i vad vi anser i frågan om marknadshyror. Där står att ”vi menar at det saknas underlag för att det skulle byggas fler bostäder om marknadshyror införs (…) därför säger vi NEJ till marknadshyror.

Prioriterar ungdomar

Nu byter S själv fot i frågan i en uppenbar anpassning efter samtal med C. Vart tog hyresgästernas perspektiv vägen eller var de till salu för S?

Med vår bostadspolitik prioriterar vi att våra ungdomar som söker sitt första boende ges eg möjlighet att kunna bo kvar i Vallentuna. VI tror att närhetsprincipen har betydelse, att många vill bosätta sig där man vuxit upp och gått i skolan. Att kunna ha en nära kontakt med föräldrar och vänner under en uppstartsfas i livet tror vi är viktigt. SD menar att varje ung människa vi inte förmår erbjuda en första bostad i Vallentuna är en förlust. Därför vill vi satsa på att bygga billiga hyresbostäder för Vallentunas ungdomar och studerande som inte har ekonomi att finansiera ett eget boende eller betala dyra hyror, eller har stått i bostadskön i 10 till 20 år – och de torde vara många.

Fel prioritera migranter

Vi Sverigedemokrater anser även att det är principiellt fel att kommunen konkurrerar på Vallentuna redan upphettade bostadsmarknad, om det fåtal bostäder som står till buds för potentiella förstagångsköpare, för att i stället prioritera nyanlända migranter.

Ett annat förslag vi framfört är att kommunen utformar en kommunal bostadskö där medborgare i Vallentuna gynnas i allmänhet och ungdomar i synnerhet.

Samtala

SD i Vallentuna anser att en balans i byggandet av bostäder är viktigt så att infrastruktur, kommunikation och välfärd inte blir eftersatt. Redan i dag har vi långa köer på Norrortsleden och E 18, fulla infartsparkeringar och en högt belastad Roslagsbana med trängsel som följd.

Att samtala med oss är ett bättre alternativ än att på grund av okunskap och misstolkningar sprida lögner.

Martin Siltanen von Bell

Gruppledare SD Vallentuna