Meeri Wasberg (S) ger sin bild av kritiken runt nya kommunalrådet Maria Fägersten (S). Foto: Mostphotos

”Det är ingen hemlighet att det funnits gnissel”

Haninges kommunstyrelseordförande Meeri Wasberg (S) säger att anställda på förvaltningen måste stå med sitt namn om man vittnar om kränkande särbehandling och anser att nya kommunalrådet Maria Fägersten (S) inte fått bemöta anklagelserna i rapporten om arbetsmiljön kring henne.

  • Publicerad 08:00, 30 jan 2019

Som Mitt i Haninge har berättat i flera artiklar har det riktats stark kritik mot nyvalda kommunalrådet Maria Fägersten (S).

Kritiken har sammanfattats i en rapport från 2017 och handlat om att många anställda på utbildningsförvaltningen har känt sig illa behandlade av dåvarande skolnämndens ordförande Maria Fägersten (S).

Rapporten beställdes av den nu sparkade utbildningschefen Mats Öhlin och innehöll enligt honom intervjuer med 13 personer från utbildningsförvaltningens ledning.

Mitt i har också pratat med flera nuvarande och tidigare anställda på kommunen, som vittnar om att problemen runt Maria Fägersten har fortsatt trots att Mats Öhlin försökte lösa arbetsmiljöproblemen.

Den 11 oktober 2018 tog Mats Öhlin återigen upp arbetsmiljöproblemen på ett möte med Haninge kommuns revisorer. Men det blev hans sista dag på jobbet.

Nu kommenterar kommunstyrelsens ordförande i Haninge Meeri Wasberg kritiken som har riktats mot Maria Fägersten, som valts till nytt kommunalråd och gymnasienämndens ordförande.

Man ska konfrontera den person det gäller med dessa iakttagelser för att kunna rätta till det

Kommunstyrelsens ordförande i Haninge, Meeri Wasberg (S)

– Det finns rutiner för hur kommunen ska jobba med den här typen av frågor. När man upplever kränkande särbehandling, oavsett det är här eller någonannanstans, så ska man gå vidare. Man ska försöka utreda vad den kränkande särbehandlingen eventuellt består i.

Fakta

Haninge i bottenskiktet i "Bästa skolkommun"

På Lärarförbundets senaste rankning ”Bästa skolkommun” från hösten 2018 var Haninge 237:e kommun. Det betyder att kommunen fortfarande är en av landets 55 lägst rankade kommuner, enligt förbundet.

Enligt senaste mätningen har dock Haninges lärare blivit friskare och andelen elever som klarar gymnasieutbildningen inom tre år har dessutom ökat.

Sedan tidigare är Haninge en av de mest generösa kommunerna när det kommer till lärarlönerna.

Andelen utbildade lärare och lärartätheten ligger dock kvar i landets absoluta bottenskikt. Och Haninge har tappat kraftigt i kategorin andelen invånare med högskolebehörighet.

Källa: Lärarförbundet
Visa merVisa mindre

Meeri Wasberg tycker inte att förvaltningens missnöje kring Maria Fägersten hanterats rätt. Bland annat menar hon att det är fel att ha anonyma vittnesmål i en utredning som denna.

– Då ska personer med namn stå för vilka iakttagelser man gjort, man ska konfrontera den person det gäller med dessa iakttagelser för att kunna rätta till det. Och det uppfattar ju jag på det du säger att det inte har gjorts, säger Meeri Wasberg.

– Jag vet att Maria själv tagit initiativ till att man behöver titta på de här frågorna, om det här är ett problem som fortfarande kvarstår och om det gör det, utifrån hennes nya roll.

Tycker du att arbetet på förvaltningen fungerar bra eller tycker du att det varit problem mellan nämndledning och förvaltning?

Meeri Wasberg tar här upp den genomlysning av grund- och förskolenämnden som gjordes 2017, där det framkom att förtroendet mellan skolpolitikerna och utbildningsförvaltningens tjänstemän brast.

Fakta

Så står sig Haninge kommun i skolresultaten

Andelen behöriga elever till gymnasiet i årskurs 9:

Haninge: 83 %

Länet: 89,1 %

Riket: 82,7 %

Genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9:

Haninge: 214,1

Länet: 240,2

Riket: 223,3

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen:

Haninge: 69,5 %

Länet: 79,4 %

Riket: 73,5 %

*Kommunal skolstatistik är det som anges. Fristående skolor är inte med.

Källa: Skolverket/Läsåret 2017/18
Visa merVisa mindre

Skolpolitikerna upplevde att de inte hade insyn i skolverksamheten, medan förvaltningen inte förstod varför den behövde informera politikerna.

– Där framkom en del kritik över relationen mellan politiken och förvaltningsledningen, och där gjordes också ett antal åtgärder för att få till styrkedjan tydligare. För det är klart att den politik vi kommit överens om, då i samarbetskoalitionen, den politiken vill vi ju också ska bli verklighet och verktyget för att göra det är ju förvaltningen. Och då måste styrkedjan fungera från det att fullmäktige tar beslut till att det sker saker ute på de enskilda förskolorna och skolorna.

 Det är ingen hemlighet att det funnits gnissel mellan förvaltningen och politiken, men det har ju också jobbats med de frågorna

Kommunstyrelsens ordförande i Haninge, Meeri Wasberg (S)

– Och politiken är ju inte med och handleder hela vägen, utan det ska växlas över till tjänstemännen. Jag vet att det fanns en del kritik där, och som nog var ömsesidig i vissa stycken, och där det också gjordes en del rutinförändringar, helt enkelt för att kunna komma tillrätta med det.

– Det är ingen hemlighet att det funnits gnissel mellan förvaltningen och politiken, men det har ju också jobbats med de frågorna.

Sett utifrån får man känslan att Maria Fägersten varit oberäknelig och att det skapat ett starkt obehag hos förvaltningen. Inte att det handlat så mycket om vad man vill förändra i verksamheten utan mer bemötandet? Men du är mer inne på att det ni i politiken beslutar om, det måste förvaltningen se till att det genomförs? Vad är det förvaltningen inte gör?

– En hel del saker har kanske ibland tagit längre tid än vad som kanske hade varit nödvändigt. Men jag har lite svårt att se vad jag ska kommentera i rollen som kommunstyrelsens ordförande.

Du är inte orolig att folk far illa på utbildningsförvaltningen?

– Men det finns rutiner för hur man ska hantera arbetsmiljörelaterade frågor, även när det gäller tuffa och svåra frågor som kan ha att göra med kränkande särbehandling. Och följer man de rutinerna så är det förvaltningschefen som har det yttersta arbetsmiljöansvaret för sin förvaltning.

– Om det finns personer som upplever problem, oavsett om det är med någon annan chef eller med någon förtroendevald eller vad det nu är för någonting så finns det liksom rutiner som ska följas och hantera det där. Och det låter ju som att det där inte har använts fullt ut. Så tänker jag.

I företagshälsovårdens rapport från 2017, som den sparkade skolchefen Mats Öhlin lät diarieföra först i december 2018, framgår att samtliga intervjuade vittnade om att man sett eller kände till att Maria Fägersten stått för kränkande bemötanden mot förvaltningsanställda, och att flera anställda kände ett starkt obehag i samband med nämndsammanträden.

Arbetsmiljöproblemen ska inte ha förbättrats trots företagshälsovårdens granskning, enligt anställda och fram tills nyligen anställda som Mitt i talat med.

– Du säger att det är ”ungefär” så här många personer, det måste ju betyda att det inte finns namngivet vilka personerna är, säger Meeri Wasberg.

– Det är inte konkretiserat vilka saker det kan röra sig om. Det är heller inte så att Maria i så fall har fått möjligheten att bemöta de sakerna. Det verkar som att rutinerna inte har följts på det sätt som de är avsedda att göra.

– Det är klart att man väl alltid kan vara orolig över hur arbetsmiljön är på en arbetsplats, men det spelar ju ingen roll om det är med politiken eller med någon annan, fortsätter Meeri Wasberg.

Jag kan konstatera att den inte är fullödig, utifrån så som man ska arbeta med den här typen av frågor

Meeri Wasberg (S) om företagshälsovårdens granskning där hela förvaltningsledningen vittnade om kränkande bemötanden från Maria Fägersten

Enligt Haninge kommuns pressinformatör ska en kommunövergripande arbetsplatsundersökning vara klar vid kommunens HR-avdelning?

– Jag uppfattar att Maria själv tycker att det här är allvarlig kritik som verkar riktas mot henne. Och där hon inte heller har fått möjlighet att kunna konfrontera kritiken, vilket är tänkt att man ska göra utifrån hur man ska jobba med den här typen av frågor, säger Meeri Wasberg.

Har du själv läst företagshälsovårdens rapport kring Maria Fägersten?

– Den som diariefördes i december? Ja, det har jag gjort. Jag kan konstatera att den inte är fullödig, utifrån så som man ska arbeta med den här typen av frågor.

Har ni gjort någonting efter att du läst rapporten?

– Vi har haft ett samtal om det här. Kommundirektören har sitt uppdrag, och Maria har också tagit initiativ till att man behöver titta på frågorna en sväng till inom utbildningsförvaltningen. Så det är det som har gjorts efter att vi fick kännedom om rapporten.

Fakta

Detta är kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för dem.

Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa, och kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen.

I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand.

Det är bra att diskutera vad som kan vara kränkande särbehandling på arbetsplats. Kom ihåg att det måste vara acceptabelt för alla, både nyanställda och inhyrda.

Källa: Arbetsmiljöverket
Visa merVisa mindre

När hade ni samtal?

– Jag fick kännedom om rapporten efter att den hade stämplats in här i december. Sedan hade vi ett samtal innan jul, säger Meeri Wasberg.

Så det är ganska färskt?

– Absolut, så är det. Det kanske också har betydelse för vad som ska kommenteras. Ska det kommenteras en gammal rapport som dessutom inte är fullödig, eller ska det rent av vara så att vi tittar på vad vi har gjort nu, hur framtiden ser ut och hur förutsättningarna ser ut framåt?

Nu lämnar även gymnasiechefen Peteris Smitmanis kommunen, som går i förtida pension. Flera personer har lämnat utbildningsförvaltningen sista året, bland dem tre höga chefer: grundskolechefen Lina Axelsson Kihlblom, utbildningschefen Mats Öhlin och gymnasiechefen Peteris Smitmanis som alla lämnat kommunen inom loppet av ett drygt år. Tycker du det är anmärkningsvärt eller har det sina förklaringar?

– Att Peteris Smitmanis skulle gå i förtida pension tror jag faktiskt är en fråga som varit på väg en längre tid än bara den senaste tiden. Jag tror att det går att finna förklaringar i det där som inte är speciellt anmärkningsvärda.