Spridning. Linnéa Englund, Denice Westerberg, Yasaman Beiki har alla varit med och spridit information om miljö som sina sommarjobb. Nästan 4 000 har nåtts. Foto: Jonas Månsson

Deras sommarjobb ska bidra till bättre miljö

Unga Solnabor har i ett två veckor långt pilotprojekt jobbat för ökad miljömedvetenhet. Med intervjuer, informationsdelning och torgbesök har de dessutom blivit mer miljömedvetna själva.

  • Publicerad 11:14, 3 jul 2020

Det är viktigt att nå ut till alla även med små tips på vad man kan göra för miljön

För första gången har Solna stad provat att låta tio Solnabor sommarjobba i den kombinerade rollen som energi-, klimat-, och kulturupplysare.

De har haft två veckor på sig och förutom att träffa Solnabor har de bland annat gjort intervjuer med politiker och tjänstemän. För Yasaman Beiki har det varit givande veckor.

– Vi har intervjuat bland annat ena kommunalrådet Bernhard Huber (MP) och kommunens avfallsingenjör. Därigenom har vi fått lära oss att ungefär en tredjedel av de hushållssopor som slängs är matavfall som hade kunnat återvinnas, säger hon.

Under de två arbetsveckorna, som nu har avslutats, har även skapande varit i fokus. Exempelvis har ungdomarna gjort egna plakat med målningar och budskap om vikten av att värna om jordklotet. De har även gjort affischer där de tagit kända citat och skrivit om för att nå ut med sina budskap. Ett av dessa var ”Jag kom, jag såg, jag källsorterade”.

Med vid arbetet har de haft handledaren Maja Magnusson, som jobbar som kulturstrategi i Solna stad. Hon är nöjd med pilotprojektet och hoppas att det kan få en fortsättning fler somrar.

– Det har gått jättebra och de har varit glada allihop, säger hon.

Bjuder på Spotifylista

Ungdomarna har dessutom varit ute bland Solnaborna för att prata om miljön och klimatpåverkan.

Även en öppen Spotifylista där alla låtarna har koppling miljö och jorden har tagits fram (Se faktaruta).

En annan del av jobbet har varit att sköta delar av kommunens sociala medie-konton. Även det gav insikter.

– Vi lärde oss hur olika folk i olika åldrar använder sociala medier. Det är viktigt att nå ut till alla även med små tips på vad man kan göra för miljön, säger Linnéa Englund.

Arbetet har nått ut brett och Denice Westberg är nöjd med insatsen som hon och de andra ungdomarna har bidragit till.

– Det var lärorikt för oss och i sociala medier har vi nått 3 896 personer som har gillat och sett det vi har gjort, säger hon.

Några låtar på spellistan

Earth song

We are the world

Be the rain

Imagine

Mercy mercy me

Mother nature’s son

Visa merVisa mindre