Trygghetssamtal. Marcelle Berg och Margit Brattberg är två av cirka 25 aktiva som sköter om Kungsholmens Trygghetsringning. Foto: Sacharias Källdén

Deras samtal ger ensamma äldre trygghet

Ett samtal för en större trygghet bland Kungsholmens äldre. På Trygghetsringningen hjälper äldre varandra varje dag – året om. Helt ideellt.

  • Publicerad 11:30, 22 nov 2018

Kontorsutrymmet intill Baltzars träfflokal i Serafens äldreboende må vara litet. Men insatsen hos de aktiva i Kungsholmens Trygghetsringning är stor. Varje dag, 365 dagar om året, går en av de cirka 25 pensionärerna som engagerat sig dit för att lyssna av telefonsvararen.

Dit ska alla pensionärer som anslutit sig ringa för att meddela att de mår bra innan klockan 12. Framförallt handlar det om personer som lever ensamma.

Saknas meddelande från någon person startar ”avprickarna” sin ringkedja för att säkerställa att allt är okej.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Först ringer vi de anhöriga som finns registrerade, det ska vara personer som har nyckel till hemmet. Får vi tag i en anhörig är vi tydliga med att de tar över ansvaret. Men får vi inte tag i någon anhörig så har vi medgivande att ringa trygghetsjouren så får de avgöra vad som ska göras, berättar Margit Brattberg som tillsammans med Marcelle Berg är två av de 25 aktiva inom Trygghetsringningen.

Äldre som hjälper äldre kort och gott.  En trygghet både för pensionärerna men även deras anhöriga.

Stadsdelen har också satsat på att hjälpa äldre som känner sig ensamma och mår dåligt de senaste åren, bland annat genom att anställa tre äldrekuratorer.

Många äldre har ångest - nu testar Kungsholmen ett nytt grepp

Även där Trygghetsringningen hjälpa till trots att det sällan är några längre samtal som förs, enligt Margit och Marcelle. Det handlar om att bli sedd.

– Det var inte så länge sedan det skrevs om någon som legat död hemma i en vecka, tills grannarna började klaga på att det luktade. Alla människor har inte några anhöriga eller vänner så det kan gå veckor innan någon saknar en person. Det är viktigt att få veta att man inte är bortglömd, säger Marcelle.

Trygghetsringningen är gratis och alla de som kollar av telefonsvararen jobbar ideellt. Lokalen och telefonen bekostas av stadsdelsförvaltningen som även ger bidrag som täcker två gemensamma träffar för både de aktiva inom trygghetsringningen och de som ringer in.

– Det brukar vara väldigt uppskattat, och det är kul att få ett ansikte till de som ringer, säger Margit.

För de båda var det givet att engagera sig.

– Jag har engagerat mig inom föreningslivet sedan gymnasiet. Det handlar om att ställa upp för civilsamhället och det gör man som volontär. Där har vi alla ett ansvar som medborgare, man kan inte förvänta sig att någon annan ska göra det, säger Marcelle.

I dagsläget är det ett 30-tal pensionärer som ringer in till telefonsvararen varje dag, men behovet är större menar de båda. De hoppas att fler ansluter sig.

–  Vi vill sprida ut informationen om att vi finns. Det är nog oerhört många som är omedvetna om det, säger Marcelle.

VARJE DAG. Telefonsvararen lyssnas av varje dag. Har någon pensionär som anslutit sig till Trygghetsringningen inte ringt in startas en ringkedja för att undersöka vad som har hänt. Foto: Sacharias Källdén

Vill du veta mer?

Kungsholmens trygghetsringning är en kostnadsfri tjänst för dig som är ensam, över 65 år och boendes på Kungsholmen och Essingeöarna.
Verksamheten är ideell men samarbetar med Kungsholmens stadsdelsnämnd.
Vill du veta mer eller anmäla dig? Ring ansvariga Ulla Pilsäter (08-653 24 32) eller Margaretha Alming (08-653 51 31)

HJÄLPER. Trygghetsringningen handlar kort och gott om äldre som hjälper äldre enligt den ideella organisationen själva. Margit Brattberg och Marcelle Berg är två av cirka 25 aktiva. Foto: Sacharias Källdén