Polischefen Susanne Wikland, Malin Därth och Peter Aasa. Foto: Mattias Kamgren

Deras löfte: Du får bli polis för en dag

Farstapolisens medborgarlöften är klara. Med helgförstärkning, kvartersmöten och den lite missvisande formuleringen ”polis för en dag” vill polisen öka tryggheten och visa att man lyssnar på invånarna.

  • Publicerad 15:09, 19 dec 2016

Drömmer du om att bli polis? Eller tycker du att de blåklädda gör ett dåligt jobb? Nu har du din chans. På måndagen presenterade Farstapolisen sina tre medborgarlöften – aktiviteter som polisen lovar att göra för att öka tryggheten, minska brottsligheten och visa att man lyssnar på medborgarna.

Ett av löftena har benämningen ”Polis för en dag”. Det går ut på att du som invånare kan påverka polisens jobb under några utvalda arbetspass.

– Det handlar inte om att vara med oss ute på fältet. Men tanken är att man indirekt kan styra hur vi arbetar. Vi kommer att skriva på Facebook när vi har en extra resurs ledig. Då kan man komma med önskemål om vad vi ska göra och var vi ska vara under det passet, säger Susanne Wikland, lokalpolisområdes chef i Farsta.

Extra resurs över, det har ni väl inte så ofta?

– Nej, men jag hoppas att vi kan göra det här åtminstone två gånger på ett år.

 

Fokus på helgvåld

Farstapolisens två andra medborgarlöften är:

*Kvartersmöten. Polisen ska genomföra dialoger med medborgare i de 14 stadsdelar som ingår i Farsta lokalpolisområde. Mötena ska vara minst en gång per år och stadsdel.

*Helgförstärkning. En grupp poliser ska genom närvaro, synlighet och i samverkan med externa och lokala aktörer arbeta aktivt mot våld på offentlig plats. Särskilt fokus ska läggas på platser och tider med många våldsbrott. Helgförstärkningen ska genomföras fredag-lördag under årets samtliga helger.

Varken helginsats eller kvartersmöten är egentligen några nyheter – de ingår i polisens arbete redan idag.

– Men ibland tvingas vi prioritera om. Som medborgarlöfte får insatserna en ökad tyngd. Det är inget som ska kunna bortprioriteras, säger Susanne Wikland.

Malin Därth, kommunpolis i Farsta fyller i:

– Det handlar också om att ge medborgarna insyn i vad vi gör. De kanske inte vet att det åker ut en extra grupp poliser på helgnätterna för att arbeta för deras trygghet.

 

Vill ha fler tips

Under årets kvartersmöten har de som bor och verkar i lokalpolisområdet (både Farsta och Vantör ingår) har fått svara på enkäter. Synpunkterna har , tillsammans med brottsstatistik och polisens egen lägesbild, legat till grund för medborgarlöftena. Genom att fortsätta med regelbundna kvartersmöten hoppas polisen kunna hålla sig bättre uppdaterad om var de behövs.

– Många medborgare går omkring och bär på funderingar men ringer inte polisen. Vi behöver deras åsikter, säger Susanne Wikland och fortsätter:

– Det som är nytt är också att vi kan fortsätta göra det här. I vår organisation är vi ovana vid att kunna göra saker flera gånger. Nu får vi chansen att fördjupa kontakten med medborgarna. Det är något vi har saknat.

Medborgarlöfte är ett ord som säkert väcker stora förhoppningar. Vad har du att säga till de invånare som kanske blir besvikna?

– Så kan det så klart bli. Men vi har de resurser vi har. Jag ger hellre löften som vi faktiskt kan hålla än lovar för mycket. Sen är det härö första gången, det är lite av ett prövoår. Löftena ska förnyas varje år och då gör vi också en utvärdering av hur det har fungerat.

 

Löften i hela landet

Medborgarlöften är inget unikt för Farsta – de är en del av polisens nya riksorganisation. Olika löften har tagits fram i olika områden över hela landet. Senast i januari ska polisen i alla landets kommuner ha medborgarlöften.

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

Så lyder löftena

Helgförstärkning: Farstapolisen ska genom närvaro, synlighet och i samverkan med externa och lokala aktörer arbeta aktivt mot våld på offentlig plats. Särskilt fokus ska läggas på platser och tider där det genom kartläggning är känt att många våldsbrott förekommer. En grupp poliser kommer under fredag- och lördagskvällar genomföra en helgförstärkning under årets samtliga helger.

Kvartersmöten: Farstapolisen ska genomföra dialoger med medborgare i form av ”Kvartersmöten” i samtliga 14 stadsdelar. Detta ska ske vid minst ett tillfälle per år och stadsdel. Vi kommer befinna oss på förbestämda platser där medborgarna får möjlighet att möta och samtala med oss.

Kommunikation kring aktuella datum och platser kommuniceras via lokalpolisområde Farstas facebooksida, www.facebook.com/Farstapolisen/ och via andra lämpliga kommunikationskanaler.

Polis för en dag: Du som medborgare får med egna förslag och idéer möjlighet att påverka Farstapolisens inriktning under några utvalda arbetspass.
Kommunikation kring aktuella datum kommuniceras via lokalpolisområde Farstas facebooksida, www.facebook.com/Farstapolisen/ och via andra lämpliga kommunikationskanaler.

Källa: Polisen Farsta
Visa merVisa mindre

Fakta

Medborgarlöften – så funkar det

Från polisens hemsida:  Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Medborgarlöften ska

*öka tryggheten
*förebygga brott
*öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
*stärka förtroendet för polisen.

Källa: Polisen
Visa merVisa mindre