Problemen har flyttat. Trafiken har ökat kraftigt på Björnbodavägen i Kälvesta och de boende tycker det känns otryggt. På bild Fereshteh Ebrahimi, Abbas Amiri och Ulf och Gunilla Klintesten. Bakom dem finns en av avsmalningarna som de anser är för bred för att någon ska tvingas vänta in mötande fordon. Foto: Filip Magnusson

Deras gata har blivit smitväg: "Folk kör som vildar"

Storsatsningen på farthinder i Kälvesta har gjort det tryggare på Sörgårdsvägen – men otryggare på Trädgårdsmästarvägen-Björnbodavägen, menar folk på gatan. "Fartdårarna har bara bytt sträcka. Varken trafikkontoret eller polisen tar problemen på allvar", säger Ulf Klintesten.

  • Publicerad 11:57, 5 maj 2021

Det känns som att polisen aldrig är här.

Sörgårdsvägen var länge fartdårarnas paradis. Men staden satsade flera miljoner kronor på farthinder på sträckan – och i dag håller 80 procent av fordonen hastigheten på 30 km/h utanför skolan.

Värre tycks det ha blivit på Björnbodavägen-Trädgårdsmästarvägen, där också 30 kilometer i timmen råder. Trafikkontoret har redan tidigare gjort avsmalningar, som bara en bil åt gången ska kunna köra igenom, för att få ner farterna. Något som inte tycks hjälpa – antalet inkomna klagomål till kontoret har ökat under det senaste helåret.

– Allt fler tar den här vägen och det går undan. Genomfartsförbudet bryts hela tiden, säger Ulf Klintesten som bott i området i 25 år.

Saknar poliskontroller

Enligt folk Mitt i träffar på gatan beror det dels på att Skattegårdsvägens koppling till Bergslagsvägen är avstängd under Förbifart Stockholm-arbetena, dels på att folk vill slippa alla farthindren på Sörgårdsvägen.

Dynamiska farthindren har minskat fortkörningen

Problemen har flyttat. Många bryter mot genomfartsförbudet på Trädgårdsmästarvägen-Björnbodavägen, enligt de boende. Foto: Filip Magnusson

Vi planerar en trafikmätning för att följa upp hastigheterna

– Ingen håller 30, alla kör i minst 50 kilometer i timmen här. Det känns som att polisen aldrig är här. Det har blivit fritt fram och för oss blir det otryggt, säger Ulf Klintesten.

Situationen ska granskas

Avsmalningarna då? Ja, de beskrivs närmast som fiaskon av folk på gatan.

– Folk kör som vildar igenom dem. Jag har ringt polisen flera gånger. Man är ju livrädd. Det finns små barn längs gatan. Det är skrämmande, säger en kvinna som bott på gatan i 37 år.

Dynamiska farthindren har minskat fortkörningen

Trafikkontoret ska granska situationen, menar trafikhandläggaren Linnea Svärd på trafikkontoret.

– Vi planerar en trafikmätning i höst för att följa upp hastigheterna. Den eventuella genomfartstrafiken kan bero på att Skattegårdsvägens anslutning till Bergslagsvägen är avstängd, säger hon.

Ni tror inte att bilar tar Björnbodavägen för att slippa Sörgårdsvägens farthinder?

– Nej, svarar Linnea Svärd.

14 miljoner har satsats på att göra gatorna intill tryggare

De upphöjda övergångsställen, busskuddar och mittrefuger som byggts på fem platser på Sörgårdsvägen har kostat trafikkontoret 3,3 miljoner kronor.

Projektet med de dynamiska farthindren (falluckorna) utanför Sörgårdsskolan, som även testas i Vårberg, kostar cirka 6 miljoner kronor. De senare innebär att fortkörare slår i kanten med däcken när luckorna öppnas.

Trafiksäkerhetsåtgärder har även gjorts på Skattegårdsvägen, för 4,7 miljoner kronor.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Det vore jättebra om det byggdes fler fysiska hinder

Polisen får in väldigt många trafiktips men resurserna för kontroller är begränsade, enligt kommunpolisen Jonas Jeffsell.

– Vi vet om att det körs fort på Björnbodavägen, det är dock en av gatorna vi står väldigt mycket vid, säger han.

De boende verkar vilja se er där oftare?

– Det finns många vägar vi behöver vara vid, men Björnbodavägen är en av de vi jobbar mot. Det är ett välkänt problem att det körs fort där, och det är väl heller inte alldeles ovanligt att folk tar en ny väg om det blivit svårare att ta den "vanliga" vägen, säger Jonas Jeffsell.

Han hoppas att trafikkontoret inför fler åtgärder.

– Fysiska hinder är den mest effektiva åtgärden och det vore jättebra om det byggdes fler på Björnbodavägen.

Oense. Farthindrena på Sörgårdsvägen (bilden) har gjort att fler väljer Trädgårdsmästarvägen-Björnbodavägen, enligt de boende. Trafikkontoret håller inte med. 30 km/h råder på båda sträckorna. Foto: Läsarbild