Den värsta tiden för farlig gatuluft är nu

Har du småbarn? Välj andra promenadvägar än Hornsgatan och Folkungagatan, tipsar miljöförvaltningen. Farliga partiklar finns i för höga halter i luften. Och just nu är det som värst.

  • Publicerad 00:00, 18 mar 2014

Runt 430 personer dör i förtid i Stockholms län varje år på grund av luftföroreningar. Det konstaterar miljöförvaltningen i sin senaste rapport om luftkvaliteten i staden för år 2013.

För Södermalmsborna är rapporten en dyster läsning. Två av gatorna med värst luftföroreningar ligger här: Hornsgatan och Folkungagatan. De är delvis hårt trafikerade och har höga hus som gör att föroreningarna inte försvinner.

Luftföroreningar påverkar hälsan, både på kort och på lång sikt. Känsliga grupper är barn, personer med luftvägsbesvär och äldre människor med hjärt- och kärlsjukdomar.

– Där luftförorenings­situationen är som sämst kan man jämföra det med att vara utsatt för en mildare grad av passiv rökning, säger Tom Bellander, professor i miljömedicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet.

Det finns en rad åtgärder som kan ge bättre luft. Att få bort dubbdäcken är en viktig åtgärd. Regeringen utreder nu om det ska införas en dubbdäcksskatt i staden, liknande trängselskatten.

I höstas påbörjades också ett projekt där ett medel som binder dammet läggs ut på de 35 värsta gatorna.

Just nu läggs medlet ut så ofta som vädret tillåter, eftersom de högsta halterna av partiklar brukar mätas i mars och april, innan folk har tagit av dubbdäcken.

Annars kan man alltid hoppas på regn.

– Luftföroreningar hänger ihop med vädret, regnar det gör det att halterna går ned, säger Emma Nordling vid miljö­förvaltningen.

För två år sedan hade de flesta gator bra värden, vilket staden tror har tydligt samband med att det regnande mycket under 2012.

Hur orolig ska man vara?

– De som är känsliga kan känna av luftföroreningarna, speciellt nu i början av våren. Har man småbarn ­eller tillhör en känslig grupp kan man kanske välja att promenera på andra gator, säger Emma Nordling.

Fakta

Tre farliga gator på Södermalm

Fyra av fem uppmätta Stockholmsgator hade för mycket luftföroreningar.

På Hornsgatan mättes för höga halter av kvävedioxid vid 74 dygn, vid Folkungagatan 18 dygn och Torkel Knutssongatan ett dygn under år 2013.

För höga halter av partiklar mättes på Folk­unga­gatan 52 dygn, vid Hornsgatan 43 dygn och Torkel Knutssongatan två dygn.

I snitt förkortas livet med tre månader för 430 personer i länet på grund av föroreningarna, enligt beräkningar baserade på en amerikansk studie.

Källa: Miljöförvaltningen

Visa merVisa mindre