Den nya tunneln under Tyresövägen invigd – nu väntar mer byggstök

Den nya gång- och cykeltunneln under Tyresövägen invigdes i måndags. Men än är inte byggstöket över. Snart rivs rondellen vid Petterboda.

  • Publicerad 11:02, 23 maj 2019

Sedan hösten 2017 har det arbetats vid Petterboda. Den första etappen av vägbygget är nu klar, efter att ha blivit försenad som Mitt i Tyresö tidigare har skrivit om.

I måndags öppnades gång- och cykeltunneln. Nu har de två övergångsställena över Tyresövägen stängts och busshållplatserna flyttats till nära tunneln. Där kan två bussar stanna samtidigt – till skillnad mot tidigare.

– Den här gång- och cykeltunneln är det första steget i en bättre trafikmiljö på Tyresövägen och en bättre framkomlighet för cyklister, sa Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, när hon klippte bandet tillsammans med Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L).

– Det här är en nyckel till fortsättningen, sa Mats Lindblom.

Marie Åkesdotter (MP), Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) invigde gång- och cykeltunneln i måndags. Foto: Stefan Källstigen

Och fortsättningen följer snart – nu i stället vid själva rondellen.

– Planen är att börja riva rondellen nästa vecka, säger Thomas Larsson, platschef.

Rondellen ska först planas med marken och sedan asfalteras för att användas som körbana.

Michael Johansson, byggprojektledare och Thomas Larsson, platschef.

I november – när bygget beräknas vara klart  – ska rondellen ha fått två körfält.

Hur kommer trafiken att påverkas under byggtiden?

– Det blir fler trafikomläggningar än under första etappen. Vi kommer att få bygga den nya rondellen som i tårtbitar. Vi gör mycket av jobbet under sommaren för att det brukar vara mindre trafik då, säger Michael Johansson, byggprojektledare.

Vi kommer att störa trafiken mer eftersom vi kliver upp på körbanorna

Två körfält kommer att vara öppna dagtid. Men utrymmet för bilisterna i rondellen blir mindre än i dag och det kommer att bromsa upp trafiken.

– Just nu går vi in i en period där vi kommer att störa trafiken mer eftersom vi kliver upp på körbanorna och gör jobbet, säger Thomas Larsson, till kommunens hemsida.

Michael Johansson råder bilister att vara ute i god tid – att ha 20-25 minuters extra marginal – och om möjligt samåka eller ta bussen.

Kommunens planchef – Heléne Hjerdin – har tidigare kallat Petterbodarondellen Tyresövägens största flaskhals.

– När allt är klart tror vi att det kommer att bli väldigt mycket bättre än i dag. Hur många minuter i restid går inte att sia om, har hon sagt till Mitt i.

Tunneln är invigd och busshållplatserna har flyttats.

Det är ännu inte bestämt vad nästa steg blir efter att rondellen är klar. Det nya styret – S, MP och L – har beställt en utredning som ska vara klar runt årsskiftet och kommer efter det ta ställning.

Att det ska bli ett tredje körfält är dock beslutat sedan tidigare.