"Demokratinörden" vill ha med Lidingöborna i besluten

Proffspolitikerna på Lidingö är för många och har för höga arvoden. Det tycker C-politikern Gabor Sebastiani. Nu har hans parti granskat öns lokala demokrati. "Vi kanske skulle prova att släppa in allmänheten", säger han.

  • Publicerad 06:15, 15 mar 2021

Om det blir slentrian tappar man vissa pusselbitar.

När stadshuset på Lidingö byggdes om förlorade bland andra oppositionens politiker sina passerkort till de delar där tjänstemännen arbetar.

– Vårt tillträde till stadshuset har försämrats radikalt. Förut kunde jag komma in och prata med tjänstemän. Nu har jag ingen insyn i pågående ärenden. Jag får ringa, studsas mellan fem, sex tjänstemän och får sen ett tillrättalagt svar, säger Gabor Sebastiani, (C), fullmäktigeledamot.

Han har gjort en analys av den lokala demokratin på Lidingö.

– Jag är en demokratinörd. Demokrati är något man behöver prata om och tänka till över. Om det blir slentrian tappar man vissa pusselbitar, säger han.

Projektet tog avstamp i den så kallade arvodeskandalen 2018 då ett förslag om kraftigt höjda arvoden till de högsta politikerna stoppades efter en häftig debatt och folkliga protester.

Ingen chans att granska

Det har styrkt honom i övertygelsen att transparens är viktigt i den lokala demokratin och att den politiska oppositionen har en viktig roll.

– Majoriteten är majoriteten. Men opposition har ett viktigt jobb. Alla styrelsemöten som sker bakom slutna dörrar har inte media en chans att granska. Oppositionen är en garant för att säkerställa att arbetet sker i god ordning.

Osunda frågor

Dock anser han att det finns brister på Lidingö. Till exempel läggs inte alla handlingar i ett ärende inte ut på webben, vilket kan göra dem svåra att följa.

– I handlingarna finns inte alltid svaren på alla frågor. Bara det är ett problem för rättssäkerheten.

Inför medborgarförslag

Men det är inte bara oppositionen som borde få komma in i ett tidigare skede. Centerpartiet föreslår också att Lidingö stad inför medborgarförslag, där vem som helst kan komma till fullmäktige och presentera ett förslag.

– Vi kanske borde prova på att släppa in allmänheten i politiken. Till exempel i Högsätra borde invånarna involverats mer, säger Gabor Sebastiani.

C föreslår också färre kommunalråd nästa mandatperiod.

Demokratin står stark

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) håller inte med om kritiken.

– Demokratin på Lidingö står stark. Självfallet är det ingen som önskar att personer ska känna sig utanför, men vår uppfattning är att den demokratiska processen på intet sätt är inskränkt som Centerpartiet ger uttryck för, utan att de åsikter som nu förs fram snarare är ett uttryck för besvikelse över valresultatet i kommunalvalet 2018.

En fråga om arbetsmiljö

De indragna passerkorten ser han som en arbetsmiljöfråga.

– Om alla folkvalda fritt skulle kunna gå in till våra tjänstemän med olika förslag skulle arbetsmiljön riskera att försämras. Samtliga i oppositionen har dock självklart fortfarande tillgång till alla offentliga handlingar men genom andra kanaler än direkt vid tjänstemännens skrivbord.

Frågan om antalet kommunalråd ser han som avslutad den här mandatperioden.

– Efter nästa val kommer nya förhandlingar. Lidingö har få kommunalråd i förhållande till sin storlek jämfört med andra kommuner.