17 av de 158 lägenheterna på boendet står tomma. Foto: Carlos Montecinos

Dementa kan flyttas på boende i Högdalen

Två avdelningar kan slås ihop på Högdalens vård- och omsorgsboende eftersom lägenheter står tomma. Enligt förslaget är det de dementa som får flytta. – Vi kan inte låta skattepengar gå till att betala tomma lägenheter, säger Ulf Walther (S), stadsdelsnämndens ordförande.

  • Publicerad 11:37, 21 jun 2017

Två avdelningar ska slås ihop Högdalens vård- och omsorgsboende. Anledningen är att ett antal rum står tomma. Totalt finns 158 lägenheter på boendet, varav 17 är lediga.

På avdelning 1 b finns 13 lägenheter, varav hälften har varit lediga hela våren. Det är en somatisk avdelning, det vill säga en avdelning där de boende har kroppsliga besvär.

Men enligt ett förslag som tagits fram ska en avdelning för dementa avvecklas. Där finns 8 lägenheter och bor 7 personer. En lägenhet står tom.

Enligt förslaget ska de dementa flyttas till 1b. De som idag bor på 1 b erbjuds att flytta inom vårdboendet eller till något annat boende. De kan också bo kvar på avdelningen om de vill.

– Personalen från demensboendet följer med i flytten, säger Leif Kananen, avdelningschef.

Varför flyttar ni på dementa som kanske är den grupp som är känsligast för flytt?

– Avdelningen ligger lite avsides och den kostar att drifta. Vi ska se om den kan användas på annat sätt.

I ett informationsbrev till anhöriga stod att det här skulle tas upp på stadsdelsnämndens möte den 15 juni. Men ärendet är framflyttat till slutet av augusti.

– Vi har tomma lägenheter på många äldreboenden. Vi måste hantera hur befolkningskurvorna ser ut Vi kan inte låta skattepengar gå till att betala tomma lägenheter, säger Ulf Walther (S), stadsdelsnämndens ordförande.

Oroliga anhöriga har hört av sig till honom.

– Jag förstår att de är oroliga och vi har inte fattat något beslut ännu. Men om det är några som behöver flytta kommer vi att stå för alla kostnader och hjälpa dem hela vägen, de ska inte behöva packa en kaffekopp själva, säger Ulf Walther.