Huvudskyddsombuden slår larm om arbetsmiljön för anställda på Aspuddens skola - en skola som har över 1 100 elever. Foto: Mitt i

Delar av ledning anmäld av flera fackförbund

Två personer i ledningen på Aspuddens skola har anmälts till Arbetsmiljöverket. Tre fackförbund slår larm om att anställda utsätts för kränkningar. – Om personalen mår dåligt drabbas i slutändan eleverna, säger Eva Löfqvist Bercsenyi, Lärarnas riksförbunds huvudskyddsombud.

  • Publicerad 10:23, 14 jun 2016

I förra veckan firades skolavslutning på Aspuddens skola. Samtidigt lämnade huvudskyddsombuden vid tre fackförbund – Vårdförbundet, Lärarnas riksförbund och Kommunal – in en begäran om arbetsmiljöåtgärder till Arbetsmiljöverket.

– Att tre fackförbund går samman är en oerhört kraftig markering, säger Pia Lejkemo, Vårdförbundets huvudskyddsombud.

Fackombuden anser att arbetsmiljöproblemen orsakas av ett par personer i skolledningen. Deras agerande har, enligt huvudskyddsombuden, inneburit stora psykiska påfrestningar på skolans medarbetare.

Enligt facken har delar av personalen råkat ut för bestraffningar som liknar vuxenmobbning. I anmälan tar man upp exempel där anställda förbjudits att vara med på möten med sin arbetsgrupp, fråntagits arbetsuppgifter eller blivit förbjuden att använda sin mejl.

En anställd beskriver det så här för Lokaltidningen Mitt i:

– Man känner sig utsatt och helt nedsänkt. Jag har aldrig varit med om något liknande tidigare.

Personalomsättningen har varit extra stor inom skolledningen och elevhälsoteamet, där befattningar som skolsköterska, kurator, flera speciallärare och studie- och yrkesvägledare ingår.

– Där har nästan alla i teamet slutat, och det drabbar ju de allra svagaste eleverna som behöver kontinuitet, säger Pia Lejkemo.

Rektorn vill inte uttala sig. Grundskolechefen Christer Oja säger däremot:

– Jag håller med om att det måste göras en noggrann utredning av situationen på skolan. Men det är viktigt att inte rusa iväg och dra slutsatser, det finns ju ganska olika uppfattningar om hur det ser ut.

Han framhåller att Lärarförbundet inte medverkar i skrivelsen och att den medarbetarenkät som gjorts inte visar något anmärkningsvärt.

Fackförbunden påpekar dock att problemen funnits i minst ett år, och att de varit kända av huvudmannen, utan att situationen förbättrats. De är heller inte nöjda med arbetsgivarsidans förslag till åtgärder, utan anser att ärendet nu måste prövas av Arbetsmiljöverket.