Sommartorg. Nockeby torg har fått tillfälliga soffor och bänkar under sommaren. Foto: Hans O Alfredsson

Delade meningar om sommartorg i Nockeby

Under sommaren har boende och besökare fått tycka till om Nockeby torg. Synpunkterna ska ligga till grund för hur torget kan förbättras.

  • Publicerad 12:01, 21 okt 2020

I juni förvandlades Nockeby torg till ett sommartorg. Stora bänkar, stolar och en boulebana placerades ut, och en del av gatorna spärrades av för biltrafik.

Anledningen var att trafikkontoret ville ge Brommaborna en chans att se hur platsen skulle kunna förändras, exempelvis om trafiken leds om på ett annorlunda sätt. Det då man sett att torget är i behov av en upprustning.

– Det ser vi genom att vi fått rapporter om stillastående dagvatten, träd som inte mår bra i sina växtbäddar, vegetation som skymmer sikten och en trafiksituation som är ganska rörig, skriver Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret.

Både positivt och negativt

Under sommaren och hösten har boende och andra som vistas i området kunnat skicka in synpunkter till Stockholms stad om hur man upplever torget och vad som är bra eller dåligt. Enligt Erik Söderberg har boende och besökare varit positiva till att det bildats mer plats på torget, men även verksamheterna runtomkring som kunnat haft mer plats för sina uteserveringar.

– Bland de mindre positiva kommentarerna tyckte man inledningsvis att det var rörigt att köra på torget, eftersom man var van att köra på ett annat sätt. Vi har fått inspel om mer skräp och människor som varit högljudda på kvällstid, skriver Erik Söderberg.

Nu ska trafikkontoret färdigställa en programhandling för torget, alltså hur det kan se ut i framtiden. Men när det väl kan bli några fysiska permanenta förändringar återstår att se. Först krävs ett genomförandebeslut som ska klubbas av staden, och ännu finns ingen tidsplan för det.

Sommartorg

Sedan 2015 har Stockholms stad anordnat sommartorg på olika platser. Det görs genom att tillfälliga växter och möbler placeras ut för att torgen ska fungera som oaser och ge stockholmarna mer plats på gatorna.

Sommartorget på Nockeby torg består av sittmöbler, boulebana, träd och blommor samt ny belysning. Det är placerat på södra delen av torget, och här har även trafiken blivit dubbelriktad. Även parkeringsplatserna har försvunnit, och tillfälliga parkeringsplatser har placerats ut i korsningen Rättviksvägen/Nockeby torg samt på Nockebyvägen.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre