Delade meningar i Nacka om broförslag

Politiker i Nacka har olika uppfattningar kring förslaget om Österbron mellan Nacka och Gärdet.

  • Publicerad 16:25, 27 jun 2018

Nätverket Yimby (Yes in my back yard) lade fram förslaget om Österbron redan två år sedan. Nu har förslaget fått nytt liv igen med hjälp av Centerpartiet på Östermalm som gärna ser att Österbron byggs – men partiets gren i Nacka är av en annan uppfattning.

– Jag kommer vara helt ärlig och säga att vi i Nacka står inte bakom det här och det vet de. Vi har haft en lång dialog med Centerpartiet på Östermalm om det här, men vi har valt att inte stå bakom, säger Hans Peters (C), kommunalråd.

Hans Peters tror att ett genomförande av Österbron skulle bli för dyrt och tekniskt komplicerat.

– Om det nu överhuvudtaget skulle vara möjligt, säger han.

Han tvivlar på att berggrunden skulle klara av ett brobygge.

– Det ska ju byggas en tunnelbanestation inte långt ifrån och eftersom berget är så dåligt måste den byggas 30 meter under jord. Vi ska även ha en ny bussterminal som också ska ligga delvis under markytan, säger Hans Peters.

Inte heller tror han att en förlängning av tvärbanan över en eventuell bro är realistiskt.

– Landstinget och Nacka gör en stor satsning på tunnelbanan och dessutom har vi Saltsjöbanan. Det är osäkert om landstinget då skulle vilja lägga pengar på en tvärbana också, säger Hans Peters.

Moderaterna ser gärna en bro

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) är mer positivt inställd:

– Jag tycker det ser spännande ut. Vi jobbar ju hårt för en förbindelse och om det är en tunnel eller bro spelar ingen roll. Jag motionerade faktiskt om en Österbro när jag satt i riksdagen för ungefär 10 år sedan. Så jag tycker absolut att det skulle vara en trevlig idé, säger Mats Gerdau.

Däremot tror Mats Gerdau (M), precis som Peters (C), att Österbron kan bli svår att realisera.

– Tekniskt möjligt tror jag att det är, men inte realistiskt av olika skäl. Dels med den nuvarande regeringen som inte vill satsa på trafiken i Stockholmsregionen och dels med planeringen för förbindelsen. Det skulle ta längre tid att ta fram en bro när man har pratat om en tunnel, då får man börja om helt, säger Mats Gerdau.

Får medhåll från Socialdemokraterna

Oppositionsråd Khashayar Farmanbar (S) tycker även han att förslaget om Österbron är intressant.

– En bro kan ha gång- och cykelvägar och andra fördelar som en tunnel inte har, säger Khashayar Farmanbar.

Men han menar liksom som Gerdau (M) att en eventuell bro inte skulle kunna byggas på många år.

– Lyfter man fram en helt ny lösning så är det inget som kommer att ske snart. Processen kommer starta från scratch, säger Khashayar Farmanbar.

Han ser det dock som ett måste att någon form av förbindelse byggs inom en snar framtid.

– Nacka växer så pass mycket, befolkningen ökar och vi behöver fler förbindelser, Khashayar Farmanbar.