Tunnelbygge. Krysset visar platsen för arbetsytan i Hammarbyskogen Foto: Google Maps/Mattias Kamgren

Del av Hammarbyskogen blir byggarbetsplats

En del av Hammarbyskogen blir arbetsområde för en ny avloppstunnel. Efter att ha valt mellan tre placeringar, sa stadsbyggnadsnämnden ja till att låta arbetstunneln starta i skogen.

  • Publicerad 05:40, 4 feb 2021

Stockholm vatten och avfall ska bygga en ny tunnel för dagvatten; Nya Östbergatunneln, mellan Hammarbyhöjden och Saltsjön.
Projektet kräver att två arbetstunnlar sprängs fram. Den ena kommer att ha sin mynning i Hammarbyskogen. Det beslutade stadsbyggnadsnämnden, efter att ha valt mellan tre olika placeringar i området.

Det alternativ som valdes anses ha minst påverkan på de som bor i närheten.

”Etableringens läge med omgivande skog gör att påverkan på boende i närheten genom buller från tunnelarbetena blir begränsad”, står det i tjänsteutlåtandet.

Marken återställs efter byggtiden

Byggstarten är planerad till 2022, alltså nästa år. Arbetsområdet i skogen beräknas bli cirka 4000 kvadratmeter. Det kommer enligt stadsbyggnadskontoret att anläggas huvudsakligen på öppen grönyta och utan intrång på mark med höga naturvärden.

Många transporter

Den största påverkan på omgivningen lär snarare bli alla de transporter som måste ske till och från arbetstunneln, bland annat då bergmassor ska fraktas bort.

Bara själva arbetstunneln måste bli 45 meter djup. Lägg därtill det material som ska upp från själva den två kilometer långa avloppstunneln.

– Det kommer bli många transporter under lång tid, konstaterar Henrik Nilsén, stadsbyggnadskontoret.

Ny väg ett måste

Transportvägen är ännu inte spikad. Men allt talar för att en ny bilväg anläggs genom skogen ner mot Hammarbyvägen – en vägdragning som redan diskuterats inför bostadsprojektet Sjöstadshöjden.

– Den vägen var ändå tänkt gå fram till ungefär den plats där etableringsytan för arbetstunneln hamnar, säger Henrik Nilsén.

Efter byggtiden ska arbetstunneln stängas och platsen återställas. 2026 ska den nya avloppsledningen tas i drift.

Nya Östbergatunneln

Syftet med den nya avloppsledningen är att öka Stockholkms kapacitet att ta hand om spill- och dagvatten.

Ledningen ska dras mellan Saltsjön och Hammarbyhöjden, och ansluta till den nuvarande Ötsbergatunneln vid reningsanläggningen i Sickla.

Den väntas bli två kilometer lång och ska gå mellan 0 och 85 meter under marknivå.

Ledningen ska tas i drift år 2026.

Visa merVisa mindre