Suzanne Molin, pastor Åbybergskyrkan, Elisabet Munro, kyrkoherde Össeby församling. Foto: Össeby församling/Svenska kyrkan

DEBATT: "Vallentunas politiker – vi får inte misslyckas med integrationen"

Kommunens intresse för att låta Vallentunas församlingar vara med och bidra för en social integration är "överraskande sval". Så skriver flera företrädare för Vallentunas församlingar i ett inlägg riktat till kommunens politiker.

  • Publicerad 22:27, 31 jan 2017

Bra boende, skola och tillgång till sociala sammanhang för att kunna lära känna Vallentunabor är viktiga förutsättningar

Under det senaste året har vi lärt känna många ensamkommande flyktingungdomar som placerats i Vallentuna kommun. Vi har fått ta del av deras livssituation och på nära håll kunnat se hur utsatta de är. Det mest avgörande för deras välmående är känslan av att tillhöra ett socialt sammanhang. Vi vill därför uppmana politiker och tjänstemän att fatta beslut med fokus på den sociala integrationen. Bjud in oss till dialog och ta emot vår vilja att samarbeta.

Före jul inledde de kristna kyrkorna i Sverige juluppropet som uppmanar regeringen till en humanare flyktingpolitik genom att bland annat ge flyktingbarn- och unga rätt till trygghet och framtidstro. Över 40 000 personer har hittills skrivit på uppropet, däribland flera ledande politiker. I en redan svår situation, långt hemifrån och med oro inför framtiden behöver dessa ungdomar få möjlighet att känna trygghet, hopp och gemenskap. Bra boende, skola och tillgång till sociala sammanhang för att kunna lära känna Vallentunabor är viktiga förutsättningar för att känna sig delaktig i samhället.   

Annika Bertilsson, pastor Centrumkyrkan samt Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde Vallentuna församling. Foto: Össeby församling/Svenska kyrkan

Vi kristna församlingar i Vallentuna kommun har vid flera tillfällen sträckt ut en hand till kommunen för att bidra med vår kunskap. Vi har dock uppfattat kommunens intresse för en sådan samverkan överraskande sval. I våra församlingar finns ett stort engagemang, många volontärer, kunskap och erfarenheter som vi gärna ställer till förfogande. Vi vill att dialogen mellan oss och de ansvariga på kommunen utvecklas så att vi kan arbeta tillsammans för att möta de behov som dessa ungdomar har.  

Vi vill att Vallentunas kommunpolitiker tar del av juluppropet på www.juluppropet.se, sätter ungdomarnas behov i fokus och bjuder in kyrkorna till samarbete kring ensamkommande flyktingungdomar i Vallentuna kommun. Tillsammans kan vi vara goda medmänniskor för alla dem som flytt från krig och övergrepp och kommit till Vallentuna. Vi får inte misslyckas med integrationen. Tillsammans för hela Vallentuna!

Elisabet Munro, kyrkoherde Össeby församling

Suzanne Molin, pastor Åbybergskyrkan

Annika Bertilsson, pastor Centrumkyrkan

Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde Vallentuna församling