– Det är förvånande. Det är ju vi som kommer växa upp på den här planeten, säger Lilith Norén från Kungsholmen.

Hon sitter uppflugen på en betongsugga på Götgatan.

Mitt i har har precis visat henne resultatet från miljöförvaltningens medborgarenkät och som visar att unga visar mindre intresse för miljöfrågorna än de äldre.

– Jag märker att många unga inte riktigt har kunskapen. När jag berättar att den nya regeringen ska stänga ner miljödepartementet vet de inte vad jag talar om. Det är ett problem.

Stort ansvar

Miljöborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) har noterat resultatet. Enligt henne är miljöintresset trots allt är stort generellt, även om det alltså är något lägre för den yngre gruppen. Hon kan inte se någon anledning till varför, men menar att staden har ett ansvar att nå ut och utbilda i frågor som rör miljö och natur.

– Vi har jobbat riktat mot yngre och stärkt arbetet med lärande för hållbar utveckling. Barn i vår stad har ju rätt att lära sig om naturen och miljön och där har vi ett viktigt ansvar. Mer positiva nyheter.

Kunskapen om hur man kan minska sina klimatavtryck är dock ganska hög generellt. Den mest kunniga gruppen är de mellan 31-45 år. 77 procent av de tillfrågade i den gruppen säger sig veta hur de kan sänka sin påverkan. Siffra för de som är yngre är lägre.

Jan Udin kisar i solen och funderar över vad resultaten kan bero på.

– Kanske har vi matats med för många negativa nyheter om klimatet? Till slut tänker man kanske att det inte spelar någon roll längre. Man måste få veta att något går åt rätt håll också, säger han.

Medias ansvar kan vara en faktor, tror han.

Lilith Norén vill se mer ansvarstagande politiker.

– De måste nå ut till ungdomar, på ungas nivå.