Mitt i Stockholm har skickat ut en enkät till alla anställda i Stockholms stadshus. Foto: Mitt i

De vittnar om sextrakasserier i Stadshuset

Maktmissbruk, oprofessionellt beteende och sexuella närmanden. I Mitt i Stockholms enkät vittnar flera anställda i Stadshuset om sexuella trakasserier. – #metoo har blivit en enorm väckarklocka, säger stadsdirektören Ingela Lindh.

  • Publicerad 04:59, 27 nov 2017

”Han ‘maktade sig’ mot mig genom att stå onormalt nära och skrika okvädingsord, vilket gjorde att jag kände mig trängd. Jag upplevde beteendet som oprofessionellt och blev rädd.”

”Det finns personer som saknar känsla för var privata zoner börjar.”

”Jag vet att det förekommit sexuella trakasserier.”

Så skriver tre anställda i Stockholms stadshus, i en anonym enkät som skickats ut av Mitt i Stockholms redaktion. I enkäten har över 190 personer svarat på frågor om sexuella trakasserier och sexuella ofredanden.

Sex personer har utsatts

I enkäten uppger sex personer att de utsatts för sexuella trakasserier eller sexuella ofredanden i Stadshuset under de senaste fem åren. På en annan fråga svarar fem personer att de upplevt att en annan anställd rört vid dem på ett olämpligt sätt. Två personer uppger också att de utsatt andra för trakasserier. 

Andra beskriver hur de utsatts i sin yrkesroll, men inte på Stadshuset.

”Jag har varit med om ofredanden på andra arbetsplatser inom Stockholms stad, både subtila ofredanden och rent handgripliga, men aldrig i Stadshuset.”

I Stadshusets personalpolicy går att läsa: ”Våra arbetsplatser genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering. Vår arbetsmiljö är fri från kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.”

Trots det uppger 44 personer, motsvarande 23 procent av de svarande i enkäten, att de upplever att det saknas en strategi för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. 74 stycken svarar att de inte vet.

Mogert avgick efter anklagelser

Under torsdagen avgick stadsbyggnads- och kulturborgarrådet Roger Mogert (S) efter anklagelser om att han använt sin maktposition för att ta kontakt med kvinnor.

– Ett oacceptabelt beteende, sa finansborgarrådet Karin Wanngård (S) då.

”Vi måste skärpa oss ytterligare”

Nu svarar stadsdirektören Ingela Lindh om hur Stadshuset hanterar frågan:

– Vi har gått ut tidigare men också under den senaste tiden och påmint om att det är absolut nödvändigt att alla medarbetare vet var de ska vända sig om någonting händer. Det är förutsättningen för att vi ska kunna göra något åt problemen, att vi får reda på det. Då agerar vi, säger hon.

Hon berättar att hon vid flera tillfällen lyft frågan med stadens förvaltningschefer och bolagschefer och att hon kommer att hålla ytterligare möten i frågan.

– Jag tror att det stämmer in på de flesta arbetsplatser, att #metoo har blivit en enorm väckarklocka som gör att vi måste skärpa oss ytterligare. Men det är inte en ny fråga utan något som vi jobbat med under lång tid.

Fakta

Så gjorde vi enkäten

Mitt i Stockholm har skickat ut en anonym webbenkät till Stadshusets alla anställda tjänstemän och politiker, omkring 400 personer. I enkäten ställde vi fyra frågor:

  • Har du någon gång under de senaste fem åren utsatts för sexuella trakasserier eller sexuellt ofredande på din arbetsplats i Stadshuset?
  • Har du någon gång under de senaste fem åren utsatt någon annan för sexuella trakasserier eller sexuellt ofredande på din arbetsplats i Stadshuset?
  • Har du någon gång under de senaste fem åren upplevt att en annan anställd rört vid dig på ett olämpligt sätt på din arbetsplats i Stadshuset?
  • Upplever du att det finns en strategi för att motverka sexuella trakasserier och sexuellt ofredande i Stadshuset?

196 personer svarade på enkäten och flera valde att utveckla sina svar.

Visa merVisa mindre