Akademiska skolan kan räddas av ett företag som leds av en skolforskare. Skolinspektionen gör en snabbutredning för att se om de nya ägarna får driva skolan vidare i augusti. Foto: Mostphotos

De vill ta över hotade skolan i Kista

Nya ägare vill driva vidare Akademiska skolan i Fisksätra och Kista efter sommarlovet. Skolinspektionen gör en snabbutredning och hoppas kunna ge besked om framtiden till skolornas drygt 200 elever efter midsommar.

  • Publicerad 15:47, 24 jun 2021

Vi vill ju ha ägare som är lämpliga.

Den 19 maj beslutade Skolinspektionen att Akademiska skolan med 140 elever i Fisksätra och 80 elever i Kista skulle stängas. Enligt Skolinspektionen hade problemen i både företagets ledning och skötsel av ekonomin varit för stora för att skolorna ska kunna fortsätta drivas.

Frihab AB, som driver skolorna, protesterade först men drog den 4 juni tillbaka sitt överklagande till förvaltningsrätten. I stället vill företaget överlåta skolan i Fisksätra till en skolforskare och skolan i Kista till Fryshuset, som redan driver 7-9-skola i samma lokaler.

Akademiska skolan Kista har i dagsläget F-6-verksamhet.

– Vi tänker på barnens bästa. Vi vill att skolorna ska få finnas kvar, fortsätter rättsprocessen kan det ta längre tid och barnen kanske byter skola och hamnar någon annanstans. Vi har berättat för eleverna att de är välkomna tillbaka efter sommaren. Det handlar om tryggheten för barnen, säger Mustafa Ahmed, vd på Frihab AB.

Vet du säkert att skolorna får fortsätta efter sommaren?

– Det finns inga garantier i den här världen. Vi vet inte ens om vi lever i morgon.

Påskyndad process

I normala fall ansöker skolor senast den 31 januari om att få starta en skola nästkommande år. När det gäller Akademiska skolan i Fisksätra och Kista har Skolinspektionen beslutat göra en snabbare handläggning.

– I och med att vi har en akut uppkommen situation där elever behöver få veta om de kan gå kvar i skolan eller inte har vi bedömt att det finns särskilda skäl att handlägga de här ansökningarna skyndsamt, säger Carin Clevesjö, chef för Skolinspektionens tillståndsenhet.

Hämtar information

Nacka kommuns utbildningsenhet och Stockholms stads utbildningsförvaltning kommer att få tio dagar på sig att yttra sig. Samtidigt hämtar Skolinspektionen in information om de nya ägarna från polisen, Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten.

– Vi vill ju ha ägare som är lämpliga och att alla som ingår i den är lämpliga att driva en skola, betalar avgifter i tid och inte begår brott, säger Carin Clevesjö.

Skolinspektionen tar inte sommarlov utan hoppas kunna ge besked om skolornas framtid inom kort.

– Troligen hinner vi inte att ge ett besked före midsommar men för vårdnadshavare, elever och kommuner hoppas vi att ha det klart så snart som möjligt efter midsommar, säger Carin Clevesjö.

Detta har hänt:

19 maj beslutar Skolinspektionen att stoppa Frihab AB att driva skolorna i Fisksätra och Kista från den 1 juli eftersom företaget är konkursmässigt.

28 maj Frihab överklagar Skolinspektionens beslut till förvaltningsrätten.

4 juni drar Frihab tillbaka överklagandet. En skolforskare ansöker om att få driva skolan i Fisksätra och Fryshust skolan i Kista vidare. Skolinspektionen gör en skyndsam utredning.

Visa merVisa mindre