Amad Osman och Lars Jensen är två av invånarna i brf The View som inte vill ha ekar framför sina lägenheter. Foto: Pekka Pääkkö

De vill stoppa planteringen av nya ekar i Nacka strand

Den olovliga fällningen av ekar i Nacka strand väckte stor ilska för några år sedan. Men när kommunen vill plantera tio nya ekar möter det motstånd från bostadsrättsföreningen The View, som slår vakt som sin havsutsikt. – Det kommer att bli som en vägg av träd, säger Amad Osman.

  • Publicerad 05:33, 5 maj 2020

Bor man i ett hus som fått namnet The View är det kanske naturligt att man vill slå vakt om sin utsikt.

– Utsikten var helt avgörande när vi flyttade hit från hus på Värmdö. Att plantera tjocka ekar framför är inte att ta hänsyn till bostädernas läge. Det kommer att få stor påverkan på både utsikt och ljusinsläpp, säger Lars Jensen som flyttade in i The View hösten 2018.

278 skrev på protestbrev

Det är Nacka kommuns planer på en park med tio ekträd mellan lägenheterna och vattnet som fått boende att rasa. I protestbrev till kommunen, med 278 namnunderskrifter, tar de i rejält och menar att ekarna kommer att utgöra en hälsofara då de skymmer solen.

– Vi har bara sol här på sommarhalvåret och då är det några timmar på kvällen. Många av lägenheterna är redan mörka. Nu kommer de att hämta tio träd i Tyskland som redan är ganska stora, 8-12 meter. När de växer kommer det att bli som en vägg av träd, säger Amad Osman.

En av de ekar som ska flyttas till Nacka strand och planteras där. Foto: Sweco

Ska ersätta träd som fälldes utan tillstånd

Enligt kommunen är parken med ekarna ett sätt att återställa grönskan på platsen. Träd som stod där tidigare avverkades utan tillstånd av en byggentreprenör 2017.

– Det var framför allt fällningen av en gammal ek som blev uppmärksammad men det stod flera träd där som aldrig skulle ha fällts. För kommunen har det varit en förutsättningen för hela byggprojektet att de ska återställas, säger Christina Gerremo biträdande exploateringschef och projektchef på Nacka kommun.

Detta var allt som blev kvar efter den stora eken vid bergbanan i Nacka strand efter den olovliga avverkningen 2017. Foto: Nacka kommun

Hon betonar att träden fyller flera viktiga funktioner.

– Det är inte bara en fråga om trivsel och estetik. Träden ska göra det lättare för växter och djur att röra sig mellan olika naturområden. Området mellan Nyckelviken och Ryssbergen är utpekat som ett svagt samband i grönstrukturen. Därför är det mycket viktigt att bevara vegetation i Nacka strand.

Plantering i november

Ekarna ska planteras i november, utspridda i mindre grupper om två och tre. Enligt Christina Gerremo är det för att påverka utsikten från bostäderna så lite som möjligt.

– Det kommer inte att bli en vägg av träd, säger hon.

Christina Gerremo.

Mitt i följer med in i en av lägenheterna för att få en bild av hur utsikten kan påverkas.

– Det är utsikten vi har betalt för. Vi anser att kommunen delar ansvaret med Skanska och deras mäklare för hur det här projektet har marknadsförts. Det var först nu vid årsskiftet vi fick höra tala som ekarna, säger Amad Osman

Hur ser ni på ert eget ansvar att ta reda på vilka planer som fanns?

– Merparten av lägenheterna såldes före kommunens ekbeslut i slutet av 2019. Det fanns alltså inget sådant underlag att ta hänsyn till.

 Ännu kan Amad Osman kan se färjan anlända till Nacka Strand. I höst ska ekarna planteras. Foto: Pekka Pääkkö

Varför ska era privata intressen gå före ett allmänt som behovet av grönska och spridningssamband för djurlivet?

– Är det bara stora ekar som fyller den funktionen? Vi har inget emot grönska och växtlighet. Men det måste vara i proportion till den påverkan det får för oss som bor här, säger Lars Jensen.

Fakta

Träden del av miljonuppgörelse

Planteringen av de tio ekarna är en del av en ekonomisk uppgörelse mellan Nacka kommun och investmentbolaget Carlyle group.

Bolaget ska betala själva träden samt planteringen och skötseln av dem, plus 1 miljon kronor till Nacka kommun. Detta som kompensation för den olovliga avverkningen av träd i Nacka strand 2017.

Uppgörelsen beräknas totalt vara värd 2,75 miljoner kronor för Nacka kommun.

Källa: Nacka kommun
Visa merVisa mindre