Yvonne Johnsén (tv) Helena Westerberg (th) har satt upp skyltar i Skuggboparken. Foto: Läsarbild Helena Westerberg

De vill stoppa badhusbygget i Skuggboparken

Planerna på att bygga Danderyds nya badhus i Skuggboparken fortskrider. Nu kommer det första protesterna från boende i området. – De bygger bort det sista grönområdet vi har vid Mörby centrum, säger Helena Westerberg.

  • Publicerad 13:12, 15 okt 2018

Helena Westerberg och Yvonne Johnsèn bor nära Mörbyleden och Skuggboparken. I två år har de känt till att kommunen utreder möjligheten att uppföra ett badhus i parken, mot många boendes vilja. När en projektutvecklare nyligen tillsattes bestämde de sig för att göra något. Nu har de fått 160 underskrifter på sitt upprop om att stoppa badhusbygget.

– Det här är det sista grönområdet som finns kvar kring centrum. Försvinner det så kommer luftkvaliteteten, bullernivån och vår hälsa blir sämre. Det finns ju en stig som vi kan promenera till och från centrum. Bara man tar den promenaden på väg hem från jobbet så sjunker stressnivån, säger Helena Westerberg.

                                          I Skuggboparken finns över 100 år gamla tallar.

 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för badhuset. Det är totalt 13 000 kvadratmeter – hela Skuggboparken – som utreds för badhusbygget. Skuggboparken har en lekplats, som bland annat nyttjas av en närliggande förskola, och Danderyds enda hundrastgård. Båda kommer försvinna om detaljplanen vinner laga kraft. Projektet är i ett tidigt skede men kommunen har tidigare gjort uppskattningen att badhuset ska stå klart 2020.

 – Ingen av oss förstår hur man tänker. Redan nu bygger man tre stora höghus söder om Mörby Centrum och parken som fanns där försvinner. Vi som bor i Danderyd har valt att bo här för att vi vill ha villakaraktär och inte förtätad stadsbebyggelse som finns på så många andra ställen,  i Nacka till exempel. Det känns som kommunen går byggbolagens ärenden och inte lyssnar på oss som bor här, säger Helena Westerberg.

Den sammanlagda ytan som utreds är ca 13 000 kvm.