Bostäder. Vid Björnsonsgatan i Blackeberg har ett grönområde fått ge vika för nya bostäder. Arkivbild. Foto: Mikael Andersson

De vill minska bostadsbygget i Bromma

Istället för att bygga inom Stockholms stad bör det satsas på helt nya stadsdelar. Det menar föreningen Bevara Bromma grönt som vill se en långsiktig plan för bostadsbyggandet.

  • Publicerad 11:09, 14 jan 2021

Bör bli mer attraktivt att bo långt ut.

Måste Stockholm växa inom Stockholms stad? Den frågan ställer sig Torbjörn Halvarsson och Jan Molarin, ordförande och sekreterare i den ideella föreningen Bevara Bromma grönt.

Precis som namnet avslöjar arbetar föreningen för att Brommas grönområden inte ska bebyggas. De menar att Bromma redan har exploaterats mycket, och ger Blackeberg och Beckomberga som exempel. Vid Brommaplan och i Alvik planeras det för tusentals lägenheter de kommande åren.

– Varje kommun bygger i sin egen kommun och ser inte utanför den. Det finns inte heller någon långsiktig regional plan utan politiker ser som regel bara fyra år framåt och bygger igen grönområden i en rasande takt, säger Torbjörn Halvarsson.

Båda två är överens om att det vore bättra att skapa nya stadsdelar med småhus utanför stadskärnan.

– Det blir mer attraktivt att bo längre ut från Stockholm och samtidigt komma närmare grönområden i samband med att FHM rekommenderar att jobba hemifrån på grund av pandemin. Ser man att det blir svårt att fylla lägenhetsbeståndet bör prisnivån justeras så att efterfrågan bättre matcher utbudet, säger Jan Molarin.

LÄS ÄVEN: De vill bevara Bromma grönt – och sätta stopp för byggen

Grönt. Jan Molarin och Torbjörn Halvarsson vill bevara Brommas grönområden. Arkivbild. Foto: Ida Leveby Andersson

Stockholm byggs tätt

Men stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) säger att kommunerna visst samarbetar genom den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

– Den pekar ut den långsiktiga riktningen för hela regionen, bland annat för bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen, skriver Joakim Larsson i ett mejl.

I den grönblåa majoritetens budget för 2021 står det att karaktären på stadens villakvarter och trädgårdsstäder ska bevaras, men också att Stockholm ska byggas tätt och att utbudet av byggbar mark ska öka. Joakim Larsson tycker inte att det ena utesluter det andra.

– Strategin för småhus- och villaområden handlar om hur man kan förhindra ovarsam exploatering av trädgårdsstäderna, där viss förtätning tillåts samtidigt som miljöer med högsta kultur- och naturvärden värnas, skriver han.

Han påpekar också boende får komma till tals under all stadsutveckling i form av samråd.

Men Bevara Bromma grönt tycker snarare att det rör sig om en envägskommunikation. De säger att det är svårt att få kontakt med borgarråden, och att de får be lokala politiker att föra frågan vidare till stadshuset.

– Ibland tar man till sig kritiken och gör små förändringar, men hela huvudprojektet drivs oftast igenom mot närboendes vilja. Man vinner ett tiotal bostäder, men förstör en park för all framtid, säger Torbjörn Halvarsson.

Grönytor som ska bevaras

Enligt Joakim Larsson finns flera grönområden i Bromma som ska fredas.

"Bland annat områdena längs Mälarens stränder som är viktiga att värna och utveckla. Förutom bättre gång- och cykelvägar finns det goda möjligheter att utveckla stränderna med strandpromenader och mötesplatser. Områdena mellan Grimsta- Beckomberga, Beckomberga-Kyrksjön och vidare till Judarn och Riksby-Lillsjön är också viktiga rekreativa områden som vi vill värna och utveckla".

Visa merVisa mindre