Vill locka unga till byggbranschen Foto: johanna edström

De vill locka Rinkebys unga till byggbranschen

Fryshuset och NCC inleder ett samarbete som bland annat ska locka unga till byggbranschen. – Vi vill ökat intresse för byggbranschen hos personer som kanske vanligtvis inte söker sig till vår bransch, säger Charlotte Thelm, vice divisionschef Building Sverige.

  • Publicerad 15:06, 7 sep 2018

Fryshuset och NCC startar ett pilotprojekt i Rinkeby där bygget av polishuset pågår.

Där kommer NCC bland annat att finansiera en handledare inom Fryshusets projekt Lös det. Handledarens roll är att hitta lösningar och nya rutiner som tar individen närmare arbetsmarknaden eller till studier.

Branschen behöver medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter

Charlotte Thelm, vice divisionschef Building Sverige.

– Förutom kunskapsutbytet tror vi att samarbetet även kan leda till ett ökat intresse för NCC hos personer som kanske vanligtvis inte söker sig till vår bransch. Byggbranschen behöver medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter, säger Charlotte Thelm, vice divisionschef Building Sverige, och ordförande i styrgruppen för samarbetet, i ett pressmeddelande.

De hoppas på att tillsammans med Fryshuset utveckla nya metoder för att göra byggprojekt till platser som möjliggör integration, utbildning och rekrytering.