Operativ grupp. Alice Hamrin, socialsekreterare, och Markus Antonsson, projektledare och gruppchef för IGOR. I teamet jobbar två social­sekreterare och fyra poliser. Foto: Pekka Pääkkö

De vill knacka på dörren innan det är för sent

Polis och socialtjänst på Södermalm­ har testat nya sätt att minska mäns våld mot kvinnor. Bland annat genom att ­fokusera på förövaren. Fler tips ­måste dock komma in.

  • Publicerad 15:56, 22 apr 2022

Hellre ett tips för mycket än ett för lite

– Det började med att vi ville jobba mer förbyggande. Vi såg många återfallsförbrytare, män som slog samma eller en ny partner. Det ville vi göra något åt, säger polisen Markus Antonsson.

Det var för ett år sedan som polisen sjösatte IGOR (I gemensam organisation mot relationsvåld) på Södermalm, den enda i sitt slag i Sverige.

I den jobbar polis och socialtjänst tillsammans mot mäns våld mot kvinnor.

Genom IGOR:s uppsökande arbete erbjuds förövarna behandling.

– Historiskt har vi varit bra på att jobba med brottsoffer, men inte utövare. I stället för att fråga en kvinna varför hon inte lämnar en våldsam man handlar det om att fråga mannen varför han utövar våld, säger Markus Antonsson.

Nya polischefen Anna håller ordning på Södermalm

Tillsammans. Det nära samarbetet gör det lättare att arbeta mot våldet, menar socialsekreteraren Alice Hamrin och polisen Markus Antonsson. Foto: Pekka Pääkkö

Tar hjälp av varandra

I många fall har polisen kännedom om att en person är utsatt utan att socialtjänsten har det, och vice versa. IGOR gör att de kan dela information med varandra – förutsatt att den drabbade personen ger sitt medgivande.

– Det gör att jag kan komma in i ett tidigare skede. Personer kan få erbjudande att prata med oss efter ett förhör. Många känner inte till vilka möjligheter det finns, säger socialsekreteraren Alice Hamrin.

Betydligt färre brott på Södermalm 2021

Får skjuts till förhör

En annan del är utökat stöd till våldsutsatta kvinnor. Det kan innebära att en person får skjuts till förhör eller skyddat boende.

– Vi har mer tid att bry oss om och skapa förtroende, så att någon kanske orkar vara med i en utredning, säger Markus Antonsson.

– Vi kan vara ett stöd under förundersökningen, rättegången och efteråt. Vi kan ge stöd även för dem som inte vill upprätta en polisanmälan, säger Alice Hamrin.

Varför riktar sig projektet bara mot mäns våld mot kvinnor?

– Det är det största problemet och det mest dödliga våldet. Men blir det här projektet permanent kommer det nog att innefatta våld i alla typer av nära relationer, säger Markus Antonsson.

Nya arbetssätt. Om IGOR blir en framgång hoppas Alice Hamrin och Markus Antonsson att modellen sprids. Foto: Pekka Pääkkö

Tycks ge goda resultat

Enligt en egen utvärdering som polisen gjort har de och socialtjänsten kommit i kontakt med fler våldsutsatta och utövare och på så vis minskat mörkertalet. Fler kvinnor har velat delta i polisutredning och tackat ja till stöd från socialtjänsten.

Att man kommit i kontakt med fler våldsutövare betyder att fler ställer sig positiva till att ta emot behandling.

– Även några utredare jag har varit i kontakt med menar att de har fått fällande dom tack vare IGOR, säger Markus Antonsson.

Projektet följs av forskare och en större utvärdering väntar om ett år.

– Jag vill inte förekomma den. Vi kan behöva skruva på det vi gör, men det känns som att vi är något på spåren. Om det ger bra resultat hoppas vi att modellen sprids.

Måste få fler tips

En stor del av arbetet förlitar sig på tips, inte minst från allmänheten. Nu har de dragit igång kampanjen ”Våga tipsa”.

– Tipsa om kollegor eller grannar om du är orolig att någon far illa. Det går att vara anonym. Hellre ett tips för mycket än ett för lite. Vi vill knacka på innan det är för sent, säger Markus Antonsson.

Hit kan du vända dig

Är du själv utsatt, orolig för andra eller själv utsätter andra för våld kan du kontakta:

Socialtjänsten, Södermalm: 08-508 12 112 (kontorstider).

Socialjouren, Stockholms stad 08-508 40 000 (kvällar/helger).

Relationsvåldscentrum innerstaden 08-508 12 360 (öppenvårdsmottagning).

Polisen: 114 14 (vid akuta händelser 112).

Lista över jourer finns att hitta på unizonjourer.se och och roks.se.

Visa merVisa mindre

Det kan socialtjänsten göra

Rådgivning och samhällsinformation

Stöd i kontakt med polis och andra myndigheter

Stöd under rättsprocess

Skyddsbedömning och säkerhetsplanering

Placering i skyddat boende

Stödsamtal och samtalsbehandling. Enskilda samtal eller i grupp

Olika former av praktiskt stöd

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Minska mörkertal och förhindra återfall

IGOR står för "I gemensam organisation mot relationsvåld" och består av två socialsekreterare och fyra poliser i en operativ grupp.

Det är ett pilotprojekt i syfte att förebygga våld mot kvinnor, minska mörkertal och förhindra återfall. Det finns i dagsläget bara på Södermalm.

Projekttiden är satt till 1 april 2023. Två forskare följer projektet och visar deras utvärdering goda resultat är förhoppningen att projektet blir permanent och sprids till andra delar av Sverige.

Källa: Polisen

Visa merVisa mindre

Informationskampanj. Den som vill sätta upp en affisch på sin arbetsplats eller i trapphuset kan hämta dem i polishusets reception på Torkel Knutssonsgatan 20. Foto: Pekka Pääkkö