GRÄSROTSRÖRELSE. Daniella Ricci Saccotelli, till vänster, och Hanna Ivansson, vill ta hjälp av boende och utveckla offentliga platser, som här vid Vängåvans plaskdamm. Foto: Pekka Pääkkö

De vill hjälpa boende att utveckla sitt område

Att utveckla platser för – och med hjälp av – de som bor där. Det är målet för ett nytt gräsrotsprojekt som sjösatts på Stora Essingen.

  • Publicerad 11:48, 14 dec 2020

Vängåvans plaskdamm en dag i december. Det skulle kunna vara mer inbjudande och livfullt, som på somrarna, konstaterar ö-bon Daniella Ricci Saccotelli och före detta ö-bon Hanna Ivansson.

Men det hoppas de uppnå med sitt nya projekt.

Vid sidan av sina jobb som arkitekter har de bildat Turritopsis, en förening av arkitekter som tillsammans jobbar med stadsutveckling från ett gräsrotsperspektiv. 

Det vill säga för, tillsammans med och av folket som bor i området.

De har bland annat tidigare skapat en pop up-park på Swedenborgsgatan på Söder på samma sätt.

Inspirationen kommer från London, där både Daniella och Hanna bodde tidigare. Där kan de som bor i ett kvarter gå ihop och få större makt att bestämma vad som ska eller inte får göras där, berättar Hanna.

– Vi tycker att det är superintressant att involvera de som bor och verkar i ett område redan från början och under hela processen. När vi arkitekter endast stannar på våra kontor är risken stor att många mjuka värden tappas bort. Vi bör i stället anstränga oss för att verkligen möta platsen vi designar för och ta in lokalbefolkningens kunskaper, säger hon.

Efter att ha knallat runt Stora Essingen otaliga gånger fick de idén till att peka ut tre platser på ön, se faktaruta, som de tycker har stor potential att utvecklas. Nu har de skickat ut en första enkät i Facebook-gruppen Stora Essingen, för att samla in synpunkter. De har redan fått bra gensvar enligt duon och hoppas på fler.

– Det är inte säkert att det blir just de här platserna, men det är en bra start. Vi har valt dem för att de skulle kunna fungera som noder och binda ihop öns sociala mötesplatser på ett bättre sätt. Som det ser ut här nu är det inte speciellt inbjudande, men man skulle exempelvis kunna göra mycket med sittplatser, belysning och färg, säger Daniella och ser sig omkring i parken.

– Vi är realistiska, det handlar inte om att riva upp hela platser. Men vi vill anstränga oss för att ge alla en chans att påverka sitt närområde i sitt område, fortsätter hon.

Framöver planerar de även att exempelvis sätta upp information om projektet i butiker på ön för att nå fler. Sedan är tanken att sammanställa och arbeta vidare med synpunkterna och gå ut med nya enkäter, kanske även hålla workshops med boende.

De planerar även att uppvakta staden och ansöka om projektpengar eftersom de är markägare, åtminstone på de nu utpekade platserna.

Enligt duon är det så staden borde jobba mer. Att involvera medborgarna tidigare och hela vägen.

– Stadsplanering och arkitektur går mer åt det hållet. Som stadsplanerare eller arkitekt sitter man på väldigt mycket makt som upprättar byggnader och platser som påverkar människors liv under många, många år, säger Hanna.

Här hittar du enkäten: https://forms.gle/sdnxBNs4LY22keq38

ENKÄT. Duon har lagt ut en enkät i Facebook-gruppen Stora Essingen och planerar även andra sätt för att få in så många synpunkter och inkludera så många som möjligt. Foto: Pekka Pääkkö

INITIATIVTAGARE. – Vi är realistiska, det handlar inte om att riva upp hela platser. Men vi vill anstränga oss för att ge alla en chans att påverka sitt närområde i sitt område, säger Daniella Ricci Saccotelli Foto: Pekka Pääkkö

Projektet

Tre platser har inledningsvis pekats ut, men man får också komma med andra förslag enligt duon.

Platserna är Vängåvans plaskdamm, skolgården vid Essingeskolan/Lycée Français och under bron vid Norrskogsvägen.

Här hittar du enkäten: https://forms.gle/sdnxBNs4LY22keq38

Visa merVisa mindre