Marie Thulin, Alexandra Ardin och Martin Eidensten är tre av de fem fältassistenter som skrivit under medborgarförslaget. Foto: Emilia Lindholm Fjeld

De vill göra skillnad: ”Enda stadsdelen utan fältassistenter”

Områdesvärdar ersätter inte fältassistenter, de har ett helt annat uppdrag.Skarpnäck är den enda stadsdelen utan fältassistenter. Nu har fem fältassistenter skrivit ett medborgarförslag, som de hoppas ska göra skillnad. – Skarpnäck är som ett svart hål på kartan, säger Marie Thulin.

  • Publicerad 05:00, 4 dec 2019

”Av Stockholms 14 stadsdelar är Skarpnäck den enda som inte har fältassistenter. Det är en förlust för stadsdelen. Vi som skriver detta bor alla i Skarpnäcks stadsdel och är eller har varit fältassistenter i Stockholms stad. Vi anser att fältassistenter behöver återinföras i Skarpnäcks stadsdel”.

Så lyder det första stycket i ett medborgarförslag som nyligen skickades in till stadsdelen.

Bakom förslaget står fältassistenterna Alexandra Ardin, Martin Eidensten, Adam Gustafsson, Anneli Hägg och den tidigare fältassistenten Marie Thulin.

– Som boende i stadsdelen ser man mycket som bara ligger och flyter. Jag kan tänka ibland att ”här hade jag satt en fältassistent”, eller ”nu hade jag ringt en fältassistent”. Men det går inte. Skarpnäck blir som ett svart hål på kartan, säger Marie Thulin.

Fältassistenter

Vad gör de?

Fältassistenter arbetar förebyggande och uppsökande med ungdomar.

De samarbetar med fritidsgårdar, myndigheter, föräldrar och andra som arbetar kring ungdomar.

De kan även delta i föräldraföreningar, stödja föräldravandringar, delta i föräldramöten och upptaktshelger i högstadieskolor.

Fältassistenterna deltar i nätverk och verksamheter med andra fältassistenter, polis och ungdomsgårdar.

Arbetet pågår under veckans alla dagar, både dag- och kvällstid. Relationen till ungdomarna ska bygga på frivillighet, tillit och respekt.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre

Ungdomar som ersättare

Skarpnäcks fältassistenter togs bort år 2009 – i samband med att trygghetsprojektet Skarpnäckslyftet infördes.

Då började man i stället satsa på så kallade områdesvärdar. Alltså ungdomar, som på kvällar och nätter jobbar relationsskapande med andra ungdomar och rapporterar avvikelser i området. Områdesvärdarna beskrivs som en viktig framgångsfaktor i Skarpnäckslyftet.

Men Martin Eidensten, fältassistent i Farsta och en av rösterna bakom medborgarförslaget, menar att områdesvärdarna inte räcker till.

– Områdesvärdar ersätter inte fältassistenter, de har ett helt annat uppdrag.

Bra som komplement

Martin Eidensten berättar hur områdesvärdar har fokus på unga vuxna, mellan 18 till 27 år.

– Men det är oerhört viktigt att det finns ett väl utvecklat förebyggande arbete redan i yngre åldrar.

Exempelvis med hjälp av fältassistenter, vars fokus ligger på ungdomar mellan 11 till 18 år.

– Ju tidigare vi har möjlighet att skapa relation, desto större chans har vi att påverka ungdomarna att göra positiva livsval, förklarar Alexandra Ardin.

Martin Eidensten nickar.

– Man borde snarare se områdesvärdar som ett bra komplement till fältassistenter. Områdesvärdarna riktar sig till unga vuxna och tar vid ute när de blir för gamla för oss fältare. I Farsta jobbar vi jättebra ihop med Farstalyftets områdesvärdar, berättar han.

Områdesvärdar är ett bra komplement till fältassistenter, menar Martin Eidensten, fältassistent i Farsta. Foto: Emilia Lindholm Fjeld

”Fältassistenter för passiva”

Att fältassistenterna togs bort från stadsdelen för tio år sedan, tror de grundar sig i okunskap.

I medborgarförslaget hänvisar de till ett citat ur Skarpnäckslyftets utvärdering 2015, där avdelningschefen för avdelningen individ- och familjeomsorg, sagt följande:

“Vi tänkte att får vi ut det av fältarna som vi vill ha? Nej, tyckte vi. De är ute på skolorna och på allmänna platser och rör sig, men de bedriver inget behandlingsarbete. De går inte in i gängen och stör utan de arbetade främst med dem som kommer fram till dem. De arbetade lite för passivt.”

Avdelningschefen tackar sedan politikerna, som lyssnade och tog bort fältassistenterna.

”Stor okunskap hos politiker”

– Det känns som att det generellt sett är en stor okunskap hos politiker, kring vad en fältassistent gör. För det som beskrivs i citatet är precis vad en fältassistent ska göra, säger Alexandra Ardin.

Martin Eidensten instämmer.

– Man måste tänka på att fältassistenter inte är ordningsvakter eller poliser. Vi har ingen skyddsväst, walkie-talkie eller pistol. Ser vi en hotfull situation är vårt jobb att larma, inte gå in i situationen.

– Men sen kan fältassistenter försöka försvåra gängens rekrytering av yngre ungdomar, genom att erbjuda andra alternativ och tidigt prata om destruktiva könsnormer, förklarar Alexandra Ardin.

Fältassistenter jobbar förebyggande. Foto: Emilia Lindholm Fjeld

Fältassistenter gör skillnad

I medborgarförslaget lägger de stor vikt vid att fältassistenter jobbar förebyggande. Deras arbete är inte alltid mätbart, eftersom effekterna av arbetet inte syns på en gång.

– Men det är inte svårt att förstå att de orosanmälningar vi skickar in inte hade funnits om vi inte funnits, säger Martin Eidensten.

Marie Thulin nickar.

– Sen kommer jag ihåg att när jag jobbade som fältassistent, var det ofta ungdomar som hörde av sig för att få uppmuntran eller stöd i svåra situationer.

– Och vi har alla fått flera kvitton på att vårt arbete gjort skillnad, där ungdomarna själva kommit och tackat oss för det vi gjort, ler Alexandra Ardin.

Marie Thulin, Alexandra Ardin och Martin Eidensten är tre av de fem fältassistenter som skrivit medborgarförslaget. Nu hoppas de på förändring. Foto: Emilia Lindholm Fjeld

Medborgarförslaget tas upp på sammanträdet den 18/12 i Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Besked om beslut kommer i februari eller mars 2020.