Idrottslärarna Sonja Dahlberg och Tommy Lénberg i lilla salen på Skarpnäcks skola. Foto: Patrik Wirén

De väntar fortfarande på nya idrottshallen

Frustrationen växer kring att den utlovade idrottshallen i Kärrtorp aldrig kommer på plats. Och nu börjar idrottslärarna på intilliggande Skarpnäcks skola, tröttna.

  • Publicerad 11:28, 27 apr 2021

Senast Mitt i skrev om den efterlängtade – och sedan länge planerade – idrottshallen vid Skarpnäcks skola i Kärrtorp var året 2015. Då fanns det en förhoppning om att hallen kunde stå klar 2020. Men så blev det inte.

Och Tommy Lénberg, idrottslärare på Skarpnäcks skola, är rejält frustrerad.

– Redan när jag kom hit 2013 lockades det med att en ny hall var på gång 2017. Sedan flyttades den fram till 2019, 2021 och 2024. Nu senast pratades det om 2028. Det innebär att elever som har rätt till anpassade salar inte kommer att få det under hela sin skoltid, suckar han när vi möts i personalrummet ovanpå gymnastiksalen.

Skolan är uppdelad i två huvudbyggnader: dels den gamla skolan där vi befinner oss och där låg- och mellanstadieeleverna går, och dels nya skolan där högstadiet håller till.

De anrika lokalerna har hängt med länge och redan 1929 välkomnades de första eleverna till den första skolbyggnaden. Problemet är att lokalerna inte är dimensionerad för det antal elever som går här i dag.

– Skolan är byggd för 650 elever och i dag är det cirka 1 000 barn här. Enligt staden finns det ett uttalat mål om att utöka till 1200-1400 elever. Men jag vet ärligt talat inte hur det ska gå till. Miljön här är jättefin, men gymnastiksalarna är katastrof. Följ med så visar jag dig, säger han och reser sig upp.

Underkända vid kontroll

I det som kallas stora salen är ett 20-tal elever på plats när vi kliver in i rummet. För att komma till salen måste vi dock först ta oss igenom en entré som inte med största fantasi kan kallas tillgänglighetsanpassad. Dessutom behöver vi gå rakt igenom omklädningsrummet. Även i själva lokalen finns en del att anmärka på, förklarar Tommy Lénberg.

– Bomsystemet är lika gammalt som byggnaden. Tidigare fanns det ringar i taket men de har tagits bort eftersom de blev underkända vid en kontroll, säger han.

I lilla salen möter vi idrottsläraren Sonja Dahlberg som även hon vittnar om en långtifrån optimal situation.

– När eleverna hoppar hopprep måste en del av gruppen vara i killarnas omklädningsrum eftersom vi inte får plats annars, säger hon.

I nuläget har skolan en del av idrotten i Kärrtorpshallen. Men där, liksom på Kärrtorps IP, är det flera som slåss om tiderna.

– Även innerstadsskolorna har upptäckt Kärrtorps IP och vill vara där, konstaterar Tommy Lénberg.

Han, som även är ordförande i svenska idrottslärarföreningen östra, menar att staden generellt missar att ta med hallar i beräkningarna när det byggs nytt.

– Bygger man ett visst antal bostäder borde man samtidigt bygga en hall. Så borde det vara. Om de bygger nya stadsdelar, var ska de bedriva idrottsverksamhet? I befintliga hallar? Det går inte. I Stockholm är det en akut brist på hallar, säger han bestämt.

Hallen är tänkt att ta upp tvåtredjedelar av grusplanen intill Skarpnäcks skola och innebär också att den gamla vaktmästarbostaden intill skolbyggnaden rivs. På bilden: Tommy Lénberg. Foto: Patrik Wirén

Besked: kan stå klar 2027

Hans Eriksson, planerare på idrottsförvaltningen, skriver i ett mejl till Mitt i att det finns ett dokumenterat behov av två fullstora idrottshallar i stadsdelsområdet Skarpnäck fram till 2030.

Utpekade platser är Nytorps Gärde och hallen som beskrivs i artikeln, på Skarpnäcks bollplan i Kärrtorp.

– I det långsiktiga investeringsprogrammet anges 2027 som möjligt för att en ny hall ska stå klar på Skarpnäcks BP. Nuvarande detaljplan medger ingen byggrätt för idrottshall. Därför behöver ett detaljplanearbete starta vilket kan ta upp till tre år att få på plats. En upphandling av arbetena samt produktion kan beräknas till cirka två år. Så, vår bedömning är att 2027 är realistiskt, med tanke på att det är 2021 nu, skriver han.

Inga formella beslut

Som förklaring till att det tagit sådan tid att få hallen på plats skriver Camilla Hagman, kommunikationschef på idrottsförvaltningen, att det främst handlat om omprioriteringar. 

– Det finns inga formella beslut sedan tidigare och tidsplaner för genomförande av idrottsanläggningar kan ibland behöva skjutas på beroende på vilka andra projekt som planeras och prioriteras, skriver hon.

Gällande ny idrottshall på Nytorps Gärde så pågår ett detaljplanearbete. Tidsplanen för den hallen är också att den ska vara klar 2027, enligt idrottsförvaltningen.