Foto: Ulrika Lind

De vann tillgänglighetspris

40 000 kronor till appen Resledaren, 5 000 kronor till två eldsjälar och så ett hedersomnämnande till Bio Cosmopolite i Brandbergen. Haninge kommun delade under måndagskvällen ut sina tillgänglighetspriser för 2015.

  • Publicerad 15:28, 8 dec 2015

Appen Resledaren tilldelas tillänglighetspriset 2015 på 40 000 kronor för sitt nytänkande och målmedvetna arbete för ökad tillgänglighet i samhället. Appen, som Mitt i har skrivit om tidigare, är gratis och möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att själva kunna resa i kollektivtrafiken genom den nya tekniken. Den fungerar som reseplanerare och kan användas av alla med eller utan funktionsnedsättning.

Dessutom delades utmärkelser på 5 000 kronor var ut till två kommunala eldsjälar. Pia Andersson Wredlert är en av dem för sitt arbete med bokbussen och bokcirkel för döva, och Marie Jonsson för sitt tanke- och arbetssätt med gymnasiesärskolan.

Bio Cosmopolite i Brandbergen tilldelas hedersomnämnandet för sitt arbete att göra verksamheten tillgänglig för alla. Bland annat har man tio platser för rullstolar inne i salongen. Bio Cosmopolite har på ett föredömligt sätt nystartat en verksamhet som är tillgänglig för alla, menar kommunen.

Haninge kommuns tillgänglighetspris uppmuntrar insatser för att verksamheter, funktioner, lokaler, med mera i kommunen skall bli mer tillgängliga och användbara för personer såväl med, som utan funktionsnedsättning.

Priset syfta till att göra samhället mer tillgängligt, så att inte utanförskap förstärks hos funktionsnedsatta.