Domstolsprövas. Efter att flera riktat kritik mot planerna för nya Sturekvarteret ska detaljplanen nu lagprövas i domstol. Foto: Linda Gren

De tvingas flytta när Sturekvarteret görs om

I samband med att den nya detaljplanen för Sturekvarteret klubbades har uppsägningsavtal skickats ut till flera hyresgäster i området, enligt puben The Bull and Bear Inn som är en av de drabbade. Nu ska detaljplanen prövas i domstol.

  • Publicerad 08:56, 6 apr 2020

I oktober förra året godkände stadsbyggnadsnämnden en ny detaljplan för Sturekvarteret, som i år även klubbades i kommunfullmäktige.

Planerna för Sturekvarteret har fått grönt ljus

Nu har det inkommit sex överklaganden till mark- och miljödomstolen, där både företag och hyresgäster i området uttrycker en oro över hur detaljplanen kommer påverka dem och kvarteret i sig.

En av de som överklagat är den engelska puben The Bull & Bear Inn – som funnits på Birger Jarlsgatan 16 sedan 1993 och som i samband med antagandet av detaljplanen blivit uppsagda.

Skulle påverkas minimalt

De uppger att det är i strid mot överenskommelsen om att kvarterets verksamheter skulle påverkas så minimalt som möjligt och vara i drift under byggperioden, något stadsbyggnadskontoret uppgav i ett tjänsteutlåtande i oktober.

Enligt puben har samtliga lokalhyresgäster i fastigheten Sperlingens backe 47 vid Birger Jarlsgatan blivit uppsagda.

Sturekvarteret börjar byggas om redan i år

Vasakronan är fastighetsägare och bekräftar att det rör sig om runt sju verksamheter på Birger Jarlsgatan vid tunnelbaneuppgången, samt kontorshyresgäster och Kammarkollegiet, som sagts upp.

– Varför man flyttar på vissa hyresgäster är för att möjliggöra hela upprustningen som beskrivs i detaljplanen. Det är separata uppgörelser som bygger på visionen vart kvarteret ska ta vägen. Man kan inte göra den här typen av projekt utan att det påverkar, säger Jan-Erik Hellman, chef för fastighetsutveckling på Vasakronan.

"Individuella planer"

I Vasakronans fastighet handlar det om en grundförstärkning som ska göras i marken,. Under den tiden går det inte att ha hyresgäster i huset, menar Jan-Erik Hellman.

ADIA är den andra stora fastighetsägaren i området och säger precis som Vasakronan att det är nödvändigt att flytta vissa hyresgäster. Det man har lovat är snarare att "viktiga verksamheter" ska få vara fortsatt öppna och att arbetet ska ske i två etapper.

Krogstriden om nya Stureplan – två imperier på varsin sida

– Vi gör individuella planer för alla våra hyresgäster där vissa får flytta till tillfälliga lokaler och vissa sägs upp. Sturehof, Tures och Sturebadet kommer inte behöva stänga ner alls under renoveringen, säger Charlotta Rosén, projektansvarig.

Joakim Larsson (M) bemöter mer av kritiken som kommit mot detaljplanen (se faktaruta).

– I allt detta pussel finns det säkert moment som behöver studeras ytterligare. Jag hoppas bara att inte den rådande situationen för domstolarna gör att det drar ut på tiden, säger han, och hänvisar till coronasituationen.

Därför överklagades planen

Av de som överklagat ingår boende, bolagen Bull & bear och Nordstjernan, den lokala hyresgästföreningen och S:t Eriks samfund.

Man är bland annat orolig för de omfattande markarbetena och anser att man inte gjort tillräckliga utredningar för hur de kommer påverka de känsliga fastigheterna.

Boende anser också att man inte utrett vad de ökade folkströmmarna till området kommer innebära för tryggheten.

Kritik riktas även mot de höga byggnaderna i planen som man anser kommer påverka stadssilhuetten samt att de ska riva delar av gårdhuset på Grev Turegatan 7, som är kulturmärkt.

Visa merVisa mindre

Planen för Sturekvarteret

Syftet med detaljplanen är att ge området nytt liv med utökad handel, bostäder och upprustade fasader och torg, och på så sätt stärka innerstans konkurrenskraft. Bland annat planeras en flytt av Östermalmstorgs tunnelbaneuppgång, ett parkeringsgarage under jord, ett hotell, rivningar, en utökad galleria och cirka 80 nya hyresrätter.

Läs mer om detaljplanen (DP 2014-00404-54) på bygg- och plantjänsten på Stockholms stads hemsida.

Visa merVisa mindre