Markägare. Niklas Bodell från Byggkultur Sverige AB när de byggde de nya padelbanorna på sin mark i Hemmesta i våras. Foto: Eva Tonström

De "tvingas" avverka 20 hektar skog

Ett företag som hittills nekats att bygga på sin mark är Byggkultur AB. De äger ett stort område öster om Hemmesta och planerar nu att avverka mer skog.

  • Publicerad 14:01, 25 okt 2021

Byggkultur Sverige AB äger 400 hektar mark i Storskogen öster om Hemmesta. De vill bygga bostäder på en del av marken, även fastigheter för vård och omsorg och ett generationsboende.

I planerna finns också en utbyggnad av Värmdövallen med bland annat multiarena och aktivitetsparker, men hittills har kommunen sagt nej.

Vad har ni fått för svar från kommunen?

– Att de nog tänker sig en framtida utveckling av marken, men än så länge att vi bör vara skogsbrukare, inte fastighetsägare. Därför tvingas vi nu istället genomföra både avverkning och gallring i området, åtgärder vi hittills avstått ifrån, säger Niklas Bodell, kommunikationsansvarig hos Byggkultur.

Företaget har tidigare gallrat delar av skogen och planen är nu att avverka cirka 20 hektar ”gammal” skog som riskerar angrepp av skadedjur med mera, enligt Byggkultur. Åtgärderna är också i skogsvårdande syfte och måste göras, enligt företaget.

Tackat nej till arrendeavtal

Kommunen har erbjudit sig att arrendera delar av marken i tio år, som nämns i artikeln intill, och att teckna ett naturvårdsavtal, men Byggkultur har tackat nej.

– Att arrendera ut delar av vår fastighet skulle innebära en förlustaffär, därför tvingades vi avvisa det, säger Niklas Bodell.

Byggkultur vill att kommunen pekar ut deras fastighet som ett utrednings- och utvecklingsområde i översiktsplanen.

– Då skulle vi kunna planera för att bevara Storskogens natur- och rekreationsvärden som finns på vår fastighet, och samtidigt få möjlighet att utveckla en mindre del av området närmast Hemmesta centrum.

Niklas Bodell tycker ändå att de har en god dialog med kommunen.

– Vi hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och möter den tillväxt och utveckling som kommunen står inför. Något som det nu eftersatta Hemmesta förtjänar. Hemmesta riskerar nu istället att bli en genomfartsort för tung trafik och farligt gods.

Stora markägare pressar kommunen för att få bygga

Padelbanor byggs vid villaområde i Hemmesta

Skog och åkermark. Byggkulturs mark sträcker sig bland annat en bra bit öster om Hemmesta gårdsväg och padelbanorna. Foto: Eva Tonström

Avtal om Hemmesta sjöäng

Sedan tidigare finns en överenskommelse mellan Byggkultur Sverige AB och Värmdö kommun om Hemmesta sjöäng. Företaget upplåter marken till kommunen för att de ska kunna ha en våtmark och ett rekreationsområde där för fåglar och fiskar, och människor. Det bedrivs också olika forskningsprojekt på platsen.

Ett så kallat naturvårdsavtal tecknades som i stora drag innebär att kommunen underhåller och sköter om marken mot att de får nyttja den.

Visa merVisa mindre