Björn Taubert och Katrin Randviir har båda jobbat länge inom vården i Tyresö. Foto: Stefan Källstigen

De startar vårdcentral i gamla polisstationen

En ny vårdcentral kommer efter årsskiftet att öppna i gamla polisstationen. Gänget bakom träffades när de jobbade på Bollmora vårdcentral. – Minst tio år har det varit ett orimligt tryck på vårdcentralerna, säger Björn Taubert.

  • Publicerad 08:24, 21 nov 2019

Polisstationens gamla lokaler på Bollmoravägen håller på att byggas om för att rymma nystartade privata Folkets vårdcentral Tyresö.

– Vi siktar på att öppna i januari, säger Tyresöbon Björn Taubert, medicinsk ansvarig läkare.

Ny vårdcentral kan öppna i Tyresö

En del Tyresöbor känner igen honom. Han har tidigare arbetat cirka tjugo år som läkare i Tyresö.

– Minst tio år har det varit ett orimligt tryck på vårdcentralerna, säger Björn Taubert.

Också Katrin Randviir – verksamhetschef – är övertygad om att det behövs en vårdcentral till i Tyresö.

– Ju fler vårdcentraler det finns desto bättre arbetsmiljö blir det förhoppningsvis och desto större chans att doktorerna stannar kvar och skapar kontinuitet och balans, säger hon.

Har jobbat tillsammans tidigare

Flera forna kollegor från Bollmora vårdcentral kommer att jobba vid Folkets vårdcentral, bland andra läkaren och Tyresöbon Anoushe Sigaroudi som är vd.

– Vi har känt varandra länge och upptäckte att vi har samma grundsyn på hur vi vill ha det, säger Katrin.

Anoushe Sigaroudi i lokalerna innan de började att byggas om. Foto: Björn Taubert

Både Katrin och Björn poängterar att kontinuiteten och välfungerande rådgivning är viktigt. Personalen kommer att jobba i vårdteam.

– Det ska vara öppna dörrar mellan oss kollegor och patienterna ska känna att de inte bara är trygga med enstaka individer utan hela gruppen, säger Björn.

Öppet varje dag

Vårdcentralen kommer att ha öppet varje dag på året. Det kommer att finnas drop-in.

– Vi kommer att ha gynekolog på plats minst en dag i veckan och medicinsk fotsjukvård och på sikt kurator och samarbete för rehab, säger Katrin.

Vårdcentralen startat med ett team.

– Vi har uppbackning och lösningar planerade för att växa, säger Katrin.

 Björn Taubert och Katrin Randviir har tidigare jobbat ihop på Bollmora vårdcentral. Foto: Stefan Källstigen

Ägarna går in med eget kapital.

– Vi gör det här för att vi tror att vi behövs och vi vill jobba på vårt sätt, säger Katrin.

Enligt Björn är intentionen att eventuellt överskott ska gå till välgörenhet.

– Vi gör inte det här för att tjäna pengar, säger han.