Dag Larsson (S) tycker att politikerna ska styra vården dit den behövs, inte marknaden. Foto: Mitt i/SLL

De som behöver det mest besöker vården minst

I Rinkeby-Kista, Botkyrka och Järfälla bedöms vårdbehoven som stora. Men det är inte invånarna där som söker vård oftast. Det gör i stället de som bor i Nynäshamn, Sundbyberg och Skarpnäck.

 • Publicerad 17:55, 3 nov 2018

Invånarna i Stockholms län går oftare till doktorn än vad de gör i resten av Sverige: 3 698 läkarbesök per tusen invånare och år, alltså nästan fyra gånger.

Snittet för riket är 2 836 besök per tusen invånare och år.

Varför går vi i Stockholm så ofta till doktorn?

– Det är inte klarlagt. Förmodligen har tradition och utbud stor betydelse, säger Anders Walander, analytiker vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Men det är inte alltid de som bor i områden som bedöms som vårdtunga som söker vård oftast.

När Stockholms läns landsting planerar för primärvården, alltså vårdcentraler, öppen specialistvård och psykiatri, tittar de på hur ”vårdtung” befolkningen är. Beräkningsmodellen kallas CNI, Care Need Index.

Störst vårdbehov

Topp tre på CNI-listan är Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta.

Men allra mest vård konsumeras i Nynäshamn, som ligger långt ner på CNI-listan. Där äger 11 955 öppenvårdskontakter rum per tusen invånare och år, alltså nästan 12 vårdbesök.

Kontakterna gäller inte bara läkare, utan även besök hos sjuksköterska, sjukgymnast och annat räknas.

Mycket vård på Söder

Även i Värmdö, Österåker och på Södermalm konsumeras mycket mer vård än det bedömda behovet, medan Solna, Huddinge och Enskede-Årsta-Vantör konsumerar mindre än de ”borde”.

Bland dem med lägst antal vårdkontakter finns Spånga-Tensta med 7 901 kontakter per tusen invånare och år.

Varför söker Nynäshamnsborna så mycket vård men inte de i Spånga-Tensta?

– Den faktor som har starkast samband med omfattningen av sjukvård är ålder. Befolkningen i områden med stor andel äldre, som Nynäshamn, har större vårdvolymer än områden med yngre befolkning, som Rinkeby och Tensta, säger Anders Walander.

Han menar också att CNI främst är ett mått på socialt relaterad ohälsa, där ålder inte vägs in fullt ut.

Upprörs av ”underkonsumtion”

Avgående landstingspolitikern Dag Larsson (S) tycker att ”underkonsumtionen är upprörande”.

I ett förslag i hälso- och sjukvårdsnämnden vill han att man upprättar ett behovsindex, och att vården styrs dit den bäst behövs.

– Vårdvalsaktörerna etablerar sig där de kan få många listade patienter, och inte i vårdtunga områden, säger Larsson, som numera är riksdagsman.

Ifrågasätter etableringsrätten

Han tycker att vårdcentralerna generellt behöver mer resurser, och att CNI borde viktas tyngre och ge mer pengar.

– Och när det gäller specialistvården kan man ifrågasätta den fria etableringsrätten. Det är behoven som borde få styra, säger han.

Vill ha fler husläkare

Sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) säger att det är just för att styra vården dit den behövs som man använder sig av CNI. Det ger vårdcentralerna mer betalt i vårdtunga områden, och förhoppningen är att fler ska etablera sig där och vården bli mer lättillgänglig.

– Vården ska vara som starkast där mäniskorna är skörast, säger hon.

Men det har inte lyckats fullt ut?

– Nej, men vi arbetar nu med en strategi för att sänka trösklarna för att starta husläkarmottagningar.

Fakta

Stora behov av vård i ytterstaden

Här beräknas vårdbehovet vara störst:

 1. Rinkeby-Kista
 2. Skärholmen
 3. Spånga-Tensta
 4. Södertälje
 5. Botkyrka
 6. Sundbyberg
 7. Sigtuna
 8. Hässelby-Vällingby
 9. Farsta
 10. Järfälla

Här konsumeras mest vård:

 1. Nynäshamn
 2. Södertälje
 3. Skärholmen
 4. Farsta
 5. Norrtälje
 6. Sundbyberg
 7. Värmdö
 8. Södermalm
 9. Hässelby-Vällingby
 10. Skarpnäck

Här konsumeras mycket mer vård än det bedömda vårdbehovet:

✔️Nynäshamn ✔️Värmdö ✔️Södermalm ✔️Lidingö ✔️Tyresö ✔️Österåker ✔️Vallentuna ✔️Norrmalm

Här konsumeras mycket mindre vård än det bedömda vårdbehovet:

✔️Rinkeby-Kista ✔️Solna ✔️Huddinge ✔️Enskede-Årsta-Vantör ✔️Bromma ✔️Spånga-Tensta ✔️Botkyrka ✔️Upplands-Bro

Källa: Folkhälsokollen
Visa merVisa mindre