Peter Bloch och Johanna Segerheim från Vänsterpartiets antirasistiska nätverk samt Emma Barkeling och Mattias Svahn, Amnestyaktivister. Foto: Sara Frisk

De skapar ett nätverk mot ett tiggeriförbud i Järfälla

Representanter från Amnesty tog initiativ till att skapa ett nätverk mot ett tiggeriförbud. Vänsterpartiets antirasistiska nätverk i Järfälla är några av dem som anslutit sig. Nätverket har döpts till Medmänskligt Järfälla. 

  • Publicerad 16:30, 27 feb 2020

Drygt 6 000 av Järfällas invånare, ungefär tio procent av de röstberättigade, tycker att en folkomröstning om ett tiggeriförbud är på sin plats.

Men aktivisterna Mattias Svahn och Emma Barkeling från Amnesty samt Johanna Segerheim och Peter Bloch från Vänsterpartiets antirasistiska nätverk i Järfälla, är inte någon av dem.

– Vi vill jobba för inkludering i Järfälla eftersom det är en kommun där vi ser att man vill hjälpa varandra, säger Johanna Segerheim.

Mänskliga rättigheter inte röstbart

Det var Amnesty som tog initiativ till nätverket Medmänskligt Järfälla. För Vänsterpartiets antirasistiska nätverk var det självklart att ansluta sig.

Även ABF, Röda korset, Verdandi och Jakobsbergs folkhögskola är med.

Representanterna för Medmänskligt Järfälla är dock tydliga med att man inte är emot folkomröstningar i sig.

– Men man kan inte rösta om mänskliga rättigheter, säger Emma Barkeling.

Grundat på fördomar

Emma Barkeling menar att anledningen till att man vill förbjuda tiggeriet ofta grundar sig i fördomar.

– Det är jobbigt att gå förbi någon som har det svårt. Då är det lättare att projicera personen som kriminell och elak, säger Emma Barkeling.

– Ett tiggeriförbud förvärrar en redan extremt utsatt situation för utsatta EU-medborgare. Förbud ökar risken att utsättas för hatbrott, trakasserier och rasism. Vi har redan sett allvarliga exempel från Eskilstuna där trakasserier blivit allt vanligare sedan tillståndsplikten infördes, fortsätter hon.

Måste ge alternativ

I Järfälla har flera av tiggarnas bosättningar avhysts, både av medborgare själva och av kommunen.

– Man kan inte godtyckligt avhysa utan att ge alternativ till annat boende. Då flyttar man bara runt de här människorna. Tak över huvudet är en mänsklig rättighet, ingen ska tvingas sova utomhus, säger Mattias Svahn.

Vad tycker ni man ska göra?

– Det finns goda exempel från kommuner som Göteborg, Lund och Gotland där rättigheter tillgodosetts genom långtidshärbärgen. Flera lyckades också hitta arbete tack vare insatserna. Det har jag själv bevittnat i mitt engagemang på härbärget som drevs i Lund, säger Mattias Svahn.

Järfälla duktiga på att hjälpa

Peter Bloch och Johanna Segerheim menar att det max kan röra sig om 20 tiggare i Järfälla och frågar sig därför om det är värt att lägga miljoner på en folkomröstning i frågan.

– Det är mycket spektakel för så få människor. Vi tror att Järfälla kommer att säga nej till ett förbud om det skulle bli en folkomröstning. Järfällaborna är väldigt engagerade i att hjälpa andra, man delar ut kläder till exempel, säger Peter Bloch.

– Vi är säkra på att vi representerar majoriteten i Järfälla, att man hellre vill sprida kärlek än hat, säger Johanna Segerheim.