Ljushall. Den nya entrén till Tomtbergaskolan ligger precis i skarven mellan den gamla och den nya delen. Trappan används också som sittmöbel.

De kan vinna Huddinges byggnadspris

Ett äldreboende, en skogsvilla, ett flerfamiljshus, en skola och en del av ett kvarter. Det är de nominerade till Huddinges byggnadspris 2022. Vilken är din favorit?

  • Publicerad 06:00, 2 sep 2022

De senaste två åren har det varit lekplatser som kammat hem priset; Flemingsbergsparken och LasseMaja-parken i Skogås. I år är det ingen park eller lekplats nominerad.

Däremot finns en privatbostad med bland kandidaterna, en trävilla bland tallarna i Gladö-Lissma. Övriga nominerade är Tomtbergaskolan, där en ny del byggts ihop med den gamla skolan, ett flerfamiljshus mitt bland villorna i Stuvsta, det kombinerade äldreboendet och förskolan i Snättringe och del av kvarteret Brandstegen i Sjödalen.

Det är kommunen som tar fram de nominerade, men det är Huddingeborna som röstar fram vilken kandidat som ska vinna.

Syftet med priset är att uppmärksamma vad som byggs i Huddinge och att det just nu byggs mycket i kommunen.

Priset ska delas ut till en byggnad, ombyggnad, anläggning eller annan åtgärd som färdigställts under de senaste två åren. Det kan till exempel vara en ny byggnad med speciell utformning som många ser eller använder, en byggnad som är ett föredöme ur en hållbarhetsaspekt, en ny lekplats, park eller annan offentlig anläggning.

Här är årets kandidater:

Bildhuggaren. Det kombinerade äldreboendet och förskolan i Snättringe stod tomt ett tag, men nu har verksamheterna flyttat in.

Kombinerat äldreboende och förskola i Snättringe

Intill Häradsvägen har det byggts ett kombinerat äldreboende och förskola. Den Y-formade byggnaden rymmer 90 lägenheter och en förskola med sex avdelningar.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-har-de-forsta-flyttat-in-pa-aldreboendet/repvec!b7EsOiq0XqBxrPQ8tnP5tA/

Motivering: Ett innovativt projekt där de kombinerade verksamheterna möjliggör möten över generationsgränser och samtidigt ger energi- och utrymmesbesparing genom samnyttjande av tillagningskök, personalutrymmen, samlingslokaler och leveransutrymmen.

Arkitekt: Origo arkitekter

Adress: Häradsvägen 109

Visa merVisa mindre

Insprängt. "Det branta mansardtaket och de franska balkongerna ger liv åt fasaden och för tankarna till bebyggelse från sekelskiftet.", står det i motiveringen.

Mindre flerfamiljshus i Snättringe

Mitt inne i ett villaområde i Snättringe ligger ett mindre flerbostadshus som rymmer 15 lägenheter i storlekarna 30–50 kvm.

Motivering: Med sin välanpassade byggnadsvolym, placering, tegelfasad och färgval förhåller sig byggnaden fint till den omgivande bebyggelsen. Den naturliga topografin har till stor utsträckning bibehållits och gestaltningen har tagit intryck av områdets befintliga arkitektoniska uttryck. Byggnaden bidrar med en boendeform som saknas i området och erbjuder möjlighet att bo i området under olika stadier i livet.

Arkitekt: Hag arkitekter/Södergruppen

Adress: Storskiftesvägen 23

Visa merVisa mindre

Koja. Det svävande trädhuset bland tallarna i Gladö-Lissma känns nästan som en trädkoja.

Skogsvillan i Gladö-Lissma

I Huddingeskogarna i Gladö-Lissma har en fastighetsägare själv byggt sitt drömhus ”Skogsvillan”, som är ett långsmalt trähus i minimalistisk karaktär.

Motivering: Ett hus som ödmjukt tar plats i skogen. Endast ett träd har fällts och berget har fredats för att ge plats åt Skogsvillan, som nästintill ser ut att sväva ovan marken, men vilar i själva verket på diskreta stålpelare som förankrats i berget.

Arkitekt: Jonas Bohlin och Hans Murman/Murman arkitekter

Visa merVisa mindre

Ljushall. Den nya entrén till Tomtbergaskolan ligger precis i skarven mellan den gamla och den nya delen. Trappan används också som sittmöbel.

Om- och tillbyggnad av Tomtbergaskolan

Den ursprungliga skolbyggnaden från 1923 har länkats samman med en modern tillbyggnad med en stor ljusgård, där sagofigurer av illustratören Anna Höglund smyckar glasräckena. Byggnationen stod klar hösten 2021 och skolan ger nu plats åt 840 elever i klasserna F-6.

https://www.mitti.se/nyheter/nu-ar-barnen-tillbaka-i-tomtbergaskolan/repuki!6ckqVy40HOodRs5Oc8qtw/

Motivering: De äldre byggnadsdelarna återspeglar en annan epok i Huddinges historia varför det är extra värdefullt att byggnadens ursprungliga karaktär fortsatt kan utläsas tydligt i stadsmiljön. Den befintliga skolan har länkats samman med den nya delen i form av en ljusgård där ett glastak släpper in dagsljuset.

Arkitekter: HMXV Arkitekter och Witte Sundell

Adress: Kommunalvägen 31

Visa merVisa mindre

Nytt kvarter. Brandstegen 10 och 11 är en del av det nya bostadsområdet i det gamla industriområdet i Storängen.

Del av kvarteret Brandstegen i Sjödalen

I Storängens industriområde växer ett nytt bostadsområde fram. På fastigheterna Brandstegen 10 och 11 har det byggts ett kvarter med 137 bostäder runt en innergård med privata uteplatser runt en gemensam trädgårdsyta.

Motivering: Kvarteret har med effektiva medel skapat en variationsrik och stadsmässig plats med hjälp av uppbrutna volymer och detaljer i fasad. De upphöjda gårdarna skapar en skillnad mellan det offentliga gaturummet och innergårdens lugn.

Arkitekt: Arkitekthuset

Adress: Finslipargränd 10, Förrådsvägen 30 och Lackerargränd 11

Visa merVisa mindre

Så röstar du

Gå in på huddinge.se/byggnadspriset och rösta.

Mejla till servicecenter@huddinge.se och skriv Byggnadspriset i ämnesraden.

Lämna din röst i receptionen på Huddinge kommunhus.

Skicka ett brev till Huddinge kommun. Adress: Plansektionen, kommunstyrelsens förvaltning, 141 85 Huddinge

Omröstningen är öppen till och med 2 oktober 2022. Vinnaren presenteras den 22 november 2022.

Källa: Huddinge kommun

Visa merVisa mindre