Grannarna kring Fruängsgården tycker att det vore hemskt att förlora sin gröna mötesplats. Foto: Johanna Kämpe

De kämpar för sin gröna oas i Fruängen

I två år har grannarna på Elsa Beskows gata försökt övertyga politikerna om att inte bygga bort deras samlingsplats. Den 22 november ska stadsbyggnadsnämnden fatta beslutet.

  • Publicerad 06:00, 1 okt 2018

Det är en solig, men lite kylig höstdag, när Mitt i träffar några av grannarna i nätverket som vill ha kvar grönytan. I över två år har de försökt övertyga Stockholms stad om att platsen måste bevaras. På den lilla grönytan vid vändplanen finns trädgårdsmöbler, hängmattor, ett pingisbord och odlingslådor. Under sommarens varma dagar utnyttjades området flitigt av grannarna, men också av de äldre som bor på Fruängsgården.

Johannes Jansson, Madeleine Löfvenberg, Elisabeth Abad-Ohlsson, Annika Poppler, Chris Åkerlund och Karolina Hansson.

Precis här planerar Familjebostäder och Stockholms stad att bygga ett punkthus med åtta våningar och längre ner på gatan, längs med Vantörsvägen, ett lamellhus med fem våningar. Totalt ska det bli 75 hyresrätter. Något som gör grannarna som samlats vid bordet upprörda.

– Det här är en plats där man kan samlas. På kvällarna spelar vi kubb och ungarna är med. Pensionärerna på Fruängsgården är här dagligen, säger Karolina Hansson.

Grannarna vill att huset byggs på andra sidan

De tycker att det är bra att det byggs hyresrätter, men skulle hellre se att de byggs på framsidan av Fruängsgården. Därför har grannarna lämnat in ett alternativt byggförslag. De vill att åttavåningshuset byggs på framsidan av Fruängsgården.

– Det finns egentligen inga hinder för att bygga huset där, säger Annika Poppler.

På kvartersfesterna samlas unga och äldre i området. Foto: Privat

Grannarna tycker inte att staden har förstått hur viktig grönområdet är för dem. Bland annat anser de att den barn- och äldrekonsekvensanalys som gjorts har flera brister.

– Den gjordes förra året, när det var osedvanligt kallt. Då var det inte så många som var ute, säger Annika Poppler.

– De var här två timmar vid två tillfällen och sedan har de tittat på kartor. Politikerna köpt den dåliga konsekvensanalysen med hull och hår, säger Johannes Jansson.

– Många barn som bor här har inga sommarstugor att åka till och är hemma en stor del av sommaren. Det här är en oas för dem också, säger Elisabeth Abad-Ohlsson.

”Den här ytan är hjärtat i området”

Enligt den utredning som gjorts räcker grönområdena i närområdet till, bland annat hänvisar man till en närliggande fotbollsplan och Långbroparken. Elisabeth Abad-Ohlsson har bott i området i över 30 år och behöver rullator för att ta sig fram.

– Jag har varit med och planerat det här området, jag satt med i samrådsgruppen. Den här ytan är hjärtat i området. Vi har haft kvartersfester, firat mors dag och samarbetat med Fruängsgården. Vi som flyttade hit skulle kunna bo här hela livet.

För henne som har svårt att ta sig fram är det ovärderligt att kunna gå hit och sätta sig med en kopp kaffe och prata med någon av grannarna. Att ta sig till Långbroparken blir för långt och omständligt och fotbollsplanen är ingen träffpunkt.

– Vad skulle jag göra på konstgräsplanen?

Politiker har bjudits in till samtal

Grannarna har bjudit in politikerna till sina kvartersfester, för att visa vad grönområdet betyder för dem.

– Vi vill att de ska komma hit så att de inte bara sitter med sina rapporter framför sig, säger Annika Poppler.

Enligt Annika Poppler har flera politiker uttryckt stöd för deras förslag. Byggnadsplanerna är ute för granskning och den 22 november ska stadsbyggnadsnämnden fatta beslutet.

– Det är synd att ta bort ett område som skulle kunna utvecklas. Den här oasen, om man kan ha den i en storstad, vad är problemet? säger Annika Poppler.

– Det är ju bara det här lilla. Det är inte Bergianska eller Djurgårdens oändliga yta, säger Karolina Hansson.

Stadsplanerare: Markägare vill inte bygga bostäder

Amanda Gordon är stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

– Det har inkommit synpunkter på förslaget till Stadsbyggnadskontoret under samrådet. Det som ändrats är framförallt att lamellhuset vid Vantörsvägen sänkts från sex och sju våningar till en enhetlig höjd på fem våningar. Flera boende lämnade även in ett alternativt förslag för punkthusets placering.

Vad gjorde ni med det?

– Vi har studerat förslaget och tagit ställning. Den föreslagna platsen (på framsidan av Fruängsgården, reds. anm.) har en tomträttsinnehavare som inte har visat intresse för att bygga bostäder där i dagsläget. Staden har därför inte rådighet över marken.

Ett annat problem är Spårväg syd som planeras i området.

– Staden vill avvakta, eftersom det fortfarande är osäkert vilken typ av spårväg som ska gå där och hur den i sådana fall påverkar kommande bostadsbebyggelse, säger Amanda Gordon.

Mitt i söderort har sökt politiker i stadsbyggnadsnämnden.