Initiativ. Kvinnokraft ska hjälpa nyanlända kvinnor i Järva som saknar eller har låg utbildning att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Genrebild. Foto: Jonas Carlsson

De hjälper kvinnor i Järva ut i arbetslivet

Genom förtroendeskapande och motiverande insatser vill Kvinnokraft Järva ge nyanlända kvinnor verktyg och inspiration till att närma sig arbetsmarknaden. "Nu känner jag att jag har en plan inför framtiden", säger deltagaren Elizabeth Turey.

  • Publicerad 11:23, 13 maj 2020

Ibland är jag rädd för att prata för att säga fel, men i gruppen känns det tryggt.

Anna Hansson, projektledare för Kvinnokraft Järva. Foto: Anna Hansson

Låg- eller outbildade nyanlända kvinnor är en av de grupper som generellt sett har längst etableringstid i samhället. För att komma till bukt med det startades i början av året Kvinnokraft Järva; ett projekt som ska samla kvinnorna, inspirera och informera.

– Vi försöker fånga upp nyanlända kvinnors behov, där hälsa, arbete och studier är i fokus. Vi vill stärka dem och ge dem verktyg till att snabbare kunna ta sig ut och stå på egna ben. Det ska inte vara kravfyllt utan vägledande, säger Anna Hansson, projektledare.

Jobbar med mentorer

Projektet ska till att börja med hålla på under 2020. Förhoppningen är att nå ungefär 20 procent av de cirka 1 200 lågutbildade nyanlända kvinnor som beräknas bo i Järva.

– Innan coronan gick vi och knackade dörr på boenden. Vi har även knutit två stadsdelsmammor till projektet, som hjälper till med rekryteringen. Just nu har vi ungefär 50 kvinnor och blir fler och fler, säger Anna Hansson.

Grupperna har haft flera möten och studiecirklar, där de själva fått ställa frågor och informerats om utbildning och yrkesvägar. I och med coronaviruset hålls alla träffar nu digitalt.

Inom ramarna för projektet har även ett mentorskapsprojekt lanserats, "mentor-online". Det är ett ömsesidigt utbyte kvinna till kvinna, och de första deltagarna har börjat ta kontakt med varandra.

– Etablerade kvinnor får anmäla sig till att bli mentorer. Det har varit många intresserade och vi hoppas på ännu fler, säger Anna Hansson.

"Känns tryggt"

Elizabeth Turey är en av de kvinnor som deltar i Kvinnokraft Järva. Hon kom till Sverige för fem år sedan, och säger att hon tycker det varit svårt att hitta sin plats i samhället.

– Jag är utbildad undersköterska i mitt hemland men visste inte hur jag skulle ta mig vidare för att få jobba som det här i Sverige. Nu har jag fått förklarat för mig vilka vägar jag kan gå och känner att jag har en plan inför framtiden.

Hon säger att hon framför allt uppskattar stämningen i gruppen.

– Vi har mest pratat på svenska vilket är bra, jag behöver öva så mycket som möjligt på det. Ibland är jag rädd för att prata för att säga fel, men i gruppen känns det tryggt, säger hon.

Kvinnokraft Järva

✓ Ett samverkansprojekt mellan Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Studiefrämjandet Stockholms län och Jobbtorg

✓ Projektet är finansierat av regeringen via länsstyrelsen genom så kallade paragraf 37-medel

✓ Intresserade kan komma in på medborgarkontoren i Tensta, Rinkeby eller Husby och skriva upp sig där, eller mejla anna.k.hansson@stockholm.se

Visa merVisa mindre