Amir, Alejandra och Therese på sociala insatsgrupper i Västerort. Foto: Mathilda Klar

De har hjälpt kriminella lämna brott

Knappt 30 livsstilskriminella individer har fått hjälp av stadsdelsområdets sociala insatsgrupp och ungefär hälften av dem har slutat begå brott. Det kan vara en av faktorerna som gjort att skottlossningarna har minskat i Hässelby-Vällingby, menar projektledaren Therese Karlsson.

  • Publicerad 10:37, 30 dec 2016

Den senaste tiden har skottlossningarna, flera med dödlig utgång, skakat Järva.

Nu har området fått extra resurser till bland annat sociala insatsgrupper (SIG), vars syfte är att hjälpa unga vuxna att sluta begå brott och påbörja ett nytt liv. Insatsen är ett samarbete mellan socialtjänsten, polisen och skolan.

SIG finns också i Hässelby-Vällingby och enligt projektledaren Therese Karlsson har enheten resurser nog att ta emot målgruppen i stadsdelsområdet, särskilt då enheten har vuxit under året och nu har tre anställda.

Hittills i år har SIG i Hässelby-Vällingby skrivit ut fem personer som har lyckats bryta med kriminaliteten och påbörja ett nytt liv med försörjning, sysselsättning och en meningsfull fritid.

– Vi är stolta över vårt arbete och för väldigt mycket statistik. Och tittar vi på brottsanmälningarna i området kan vi se att de sjunker, säger Therese Karlsson.

En indikator på att SIG har gjort skillnad är att antalet anmälda skottlossningar har minskat, från 15 stycken 2013 till sju anmälningar under 2016. Medarbetarna på SIG har också upplevelsen att det är lugnare i området nu.

– Tittar vi på brottsanmälningarna i området kan vi se att de sjunker. Eftersom individer som tidigare har varit aktivt kriminella har fått stöd av oss tror vi att detta kan ha påverkat den minskade skottlossningen, säger Therese Karlsson om varför skottlossningarna minskat.

När SIG startade fick de främst kontakt med klienter via tips från Frivården, polisen och socialförvaltningen.

Men nu har verksamheten fått ett gott rykte inom själva målgruppen.

– Mina klienter har gjort att SIG har fått ett ganska gott rykte, en av mina första klienter skickade hit kompisar, säger SIG-samordnaren Amir Hushvar.

Och det är viktigt att medarbetarna på SIG skapar förtroende.

– Deltagarna måste känna igen sig i oss. Och vi har egna erfarenheter och personlig insyn i den här världen, säger Therese Karlsson.

Amir Hushvar är uppvuxen i Hässelby-Vällingby, Therese Karlsson har egna erfarenheter av anhöriga som sysslat med kriminalitet och Alejandra Chacin var tidigare ungdomsansvarig på Kronobergshäktet.

– Jag känner redan många av de som kommer hit, säger SIG-samordnaren Alejandra Chacin.

Huruvida enheten har gjort att kriminaliteten har minskat i Hässelby-Vällingby är svårt att fastslå med all säkerhet, men vad som är säkert är att SIG har gjort skillnad för de enskilda individerna.

– Jag har hört från flera klienter att de inte skulle ha tänkt på att lämna kriminaliteten om vi inte gett dem den möjligheten säger Amir Hushvar.

Enligt Therese Karlsson är det oftast gängkriminella som får minst hjälpt när de exempelvis släpps från ett fängelsestraff.

– Den stora vinsten med SIG är att vi kan erbjuda heltäckande stöd även för de som inte är inne i rättssystemet och för dem som inte fått tillräckligt stöd där, säger Therese Karlsson, som menar att de som är tyngst kriminella ofta får minst hjälp när de exempelvis släpps från ett fängelsestraff.