Göran Svensson, Sverre Ekdahl och Börje Öhman i Söderby är bara några av de boende intill Berga som inte får göra om sina tomter. Foto: Chris Anderson

De har anmält försvaret

Boende intill Bergabasen nekas bygga nytt på tomterna. En ekonomisk smäll för många – men försvaret försvarar sig. – De flesta intill Berga borde veta att det är ett skjutfält, säger Jakob Gille vid försvaret.

  • Publicerad 19:25, 10 feb 2013

Det mullrar taktfast inifrån Bergabasens skogsområden där Amfibieregementet, Amf 1, håller till.

Mullret kommer från en av basens skjutbanor där de kommande kustsoldaterna utbildas.

– De hörs faktiskt inte så ofta, säger Göran Svensson, granne till Bergabasen och till vardags socialdemokratisk ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Det är just bullret som gör att Lokaltidningen Mitt i är här, mitt i den nyligen fallna snön som packat sig tjock i Göran Svenssons trädgård i Sotinge, söder om övningsområdet.

Han och grannarna Börje Öhman och Sverre Ekdahl är trötta på behandlingen av försvaret.

De är bara några av alla i området som nekats att stycka av och bygga nytt på tomterna.

– Beslutet slår undan pensionen för mig, säger lantbrukaren Börje Öhman uppgivet.

Haninge kommun har gett honom bygglov, men försvaret har därefter nekat honom.

Ett hundratal boende runt Bergabasen får finna sig i samma sak.

– Militären störde aldrig oss fram till att Amf 1 kom hit och började ha åsikter om hur man får rida i området. De sa att det kommer bli ett bra samarbete mellan oss och dem, bara vi gör som de säger. Då får de fan ta och sköta sig precis som alla vi andra, säger Börje Öhman.

Han berättar att försvaret kom med nya bullerkartor i samband med hans bygglovsärende 2011.

Där ska bullerzonerna ha blivit betydligt större än de bullerzoner som försvaret redovisade i mitten av 90-talet och som då gav miljötillståndet för skjut- och sprängövningarna.

De tre fastighetsägarna har nu anmält försvaret till dess egen granskningsenhet eftersom försvaret hellre nekar fastighetsägare att bygga ut än att mildra bullret.

Skulle bullret minska skulle också bullerzonen minska och tomtägare få större frihet, menar de boende.

Men enligt Amfibieregementets stabschef Jens Ribestrand finns inga planer på att gå de boende till mötes.

– Vi har inga planer på nya bullervallar, dessutom ger inte vallar den bullerdämpande effekt man kan tro. Och vi har vårt miljötillstånd som vi följer noga, säger Jens Ribestrand.

Jakob Gille, handläggare för infrastrukturfrågor vid försvarsmakten, tycker att det är egendomligt att de boende klagar.

– De flesta som bor intill Berga borde veta att försvaret funnits här väldigt lång tid och att man befinner sig intill ett skjutfält. Vi har skjutit här sedan 40-talet. Däremot kan jag förstå besvikelsen om man precis köpt en tomt och inte är upplyst om att man inte kan bygga ut eller stycka av, säger han.

Fakta

Förändringarna vid Bergabasen

Amfibieregementet, Amf-1, kom till Berga 2005. Fortfikationsverket sade då upp nästan alla arrendatorer i området.

Marinen använde inte skjutfältet lika mycket innan 2005 som Amf-1 gör i dag. Enligt försvaret gör det att många i ortsbefolkningen upplever att verksamheten är mer utbredd i dag än tidigare.

Boende i området är kritiska till att de bullerkartor som försvaret redovisade i mitten av 90-talet, när man fick sitt senaste övningstillstånd, är betydligt minde än de man redovisade 2011.

Källa: Försvarsmakten

Visa merVisa mindre