Kyrkoval. Mandatfördelningen oförändrad sedan förra valet. Foto: Anna Rönngren

De går mot seger i kyrkovalet i Skärholmen

Deltagandet i kyrkovalet i Skärholmens församling var lägre i år jämfört med föregående val. Flest röster fick Arbetarepartiet - Socialdemokraterna.

  • Publicerad 11:55, 20 sep 2021

Det var färre som röstade i kyrkovalet i Skärholmens församling jämfört med föregående val. I år röstade 18,67 procent av medlemmarna i församlingen till valet i kyrkofullmäktige jämfört med 21,06 procent i valet 2017.

Men det preliminära valresultatet skiljer sig inte särskilt mycket från föregående val.

Flest röster 53,56 procent fick Arbetarepartiet - Socialdemokraterna följt av POSK (partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) med 33,75 procent.

Borgerligt alternativ fick 7,6 procent och Frimodig kyrka med 5,1 procent.

Socialdemokraterna växer

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna och Frimodig kyrka ökade något jämfört med föregående val och POSK och Borgerligt alternativ minskade lite. Men mandatfördelningen mellan partierna är fortfarande densamma som 2017. Arbetarepartiet - Socialdemokraterna har 13 mandat, POSK 9 mandat, Borgerligt alternativ 2 mandat och Frimodig kyrka 1 mandat.

Totalt röstade 1130 personer i Skärholmens församling.

Kyrkofullmäktige bestämmer över Skärholmens församling. I valet röstade medlemmarna även på regional nivå till Stockholms stift och på riksnivå till kyrkomötet (se faktarutan nedan).

Tre olika val

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra på tre olika plan: Lokalt, regionalt och nationellt.

Kyrkomötet

Svenska kyrkans högsta beslutande organ som beslutar i frågor som handlar om Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen. Till exempel frågor som rör kyrkohandboken (beskriver hur gudstjänster ska firas) och psalmboken.

Stiftsfullmäktige

Styr det lokala stiftets arbete. Det kan handla om att stötta församlingars arbete, ge råd och stöd i teologiska frågor, bidrag till att renovera och förvalta kyrkor, textilier och konst.

Kyrkofullmäktige

Styr församlingens arbete, vars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Visa merVisa mindre