Kritisk. Advokaten Lars Biertz tycker att domen är helt fel. Foto: Privat/Maria Svensson

De förtätar Täby: "Vi öppnar upp för låginkomsttagare"

Ett enbostadshus bedömdes vara ett tvåbostadshus och stoppades. Men Lars Biertz, som företräder fastighetsutvecklaren, menar att allt handlar om att rika grannar inte vill ha låg- eller medelinkomsttagare i området.

  • Publicerad 17:33, 23 apr 2018

I förra veckan skrev vi om att grannar i Gribbylund fått rätt mot en fastighetsutvecklare som sökte bygglov för ett enbostadshus, men som grannarna menade var ett parhus.

Mark- och miljööverdomstolen gick på grannarnas linje och avslog bygglovet.

LÄS MER: Grannar fick rätt - stopp för borätter på villatomter

Lars Biertz jobbar med fastighetsrelaterad juridik och företräder klienten som tänkt bygga. Han är starkt kritisk till domen.

– Det är en extremt häpnadsväckande dom. Den är egentligen helt i strid med gällande rätt, säger han.

Han menar att domen inte har stöd i lagen och att mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det sökta bygglovet är det man måste utgå ifrån.

– Min klient har sökt bygglov för en enbostad. I andra andetaget säger de att det eventuellt i framtiden kan bli något annat. Men det är ju fritt att tänka vad man vill i Sverige, säger Lars Biertz.

Stor bostadsbrist

Biertz begärde även in ett yttrande från Boverket (delar av det kan läsas längre ner i faktarutan).

– De har sagt att ansökan till bygglov är helt förenligt med gällande rätt. Sedan om man har en tanke att enligt lagliga regler göra det till ett tvåbostadshus (enligt plan- och bygglagen får enbostadshus göras om till tvåbostadshus) ska inte vägas in i domen.

Han hänvisar till stor bostadsbrist i Stockholmsområdet och att många inte har råd att köpa en villa i områden som till exempel Täby. Att man vinklar det till att exploatörer tjänar miljoner tycker han är tråkigt.

– Jag tycker man ska vända på det, låg- och medelinkomsttagarna har råd att bo i ett område de annars inte skulle haft råd med. Här kan man köpa något som liknar en villa, en parhuslägenhet, för sex miljoner, säger han.

– Men miljonärsgrannarna vill inte bo bland fattiga grannar, det är därför de överklagar.

Men tanken var att göra detta till ett parhus?

– Ja, absolut så är det. Men man sökte för ett enbostadshus, sedan krävs ett nytt beslut, att kommunen prövar om man får inreda ytterligare en bostad. Men i den här domen förbjuder man tankar, det tror jag inte ens man gör i diktaturer, säger Lars Biertz.

Vad händer med tomterna nu?

– Det får vi väl se. Han kanske bygger ett enbostadshus. Domen går inte att överklaga men tanken att begära resning hos högsta domstolen har slagit mig.

Så säger plan och bygglagen:

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Åtgärden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets Byggregler och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder.

Åtgärden får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser. En anmälan måste skickas in till byggnadsnämnden och startbesked ska lämnas innan ändringen får påbörjas.

Visa merVisa mindre

Så sa Boverket:

Boverkets uppfattning är att byggnaden endast innehåller en lägenhet. Enligt Boverkets mening finns det inte två självständiga enheter, vilket krävs för att byggnaden ska anses innehålla två lägenheter. Främst eftersom innerdörrar förbinder de två delarna men även att den del som ligger mot nordost inte upp- fyller de krav på vad en bostad i skälig utsträckning ska innehålla och är därför inte lämpad som en separat bostad. Att byggnaden exteriört kan upplevas som ett parhus är inte tillräckligt för att byggnaden ska anses ha två lägenheter.

Visa merVisa mindre