Vilhelm Skoglund och Amanda Van den Tempel Almas. Foto: Läsarbild Nema Problema

De föreläser för nyanlända om hållbarhet

Vilhelm Skoglund från nätverket Nema Problema och Amanda Van den Tempel Almas, ambassadör för Svenska FN-förbundet vill koppla ihop frågan om migration och hållbarhet. På måndag föreläser de för nyanlända i stadshuset. – Vi vill väcka människors uppmärksamhet kring FN, mänskliga rättigheter och integration, säger Amanda.

  • Publicerad 10:44, 8 dec 2017

Hållbarhet är ett komplext begrepp men Vilhelm Skoglund, grundare till nätverket Nema Problema som jobbar med integration och  Amanda Van den Tempel Almas, ambassadör för Svenska FN-förbundet,  lovar att se till att hålla sig på en lagom nivå  i stadshuset på måndag då de föreläser i ämnet för nyanlända och gymnasielever.

– Jag har så många nyanlända kompisar och det här är ett begrepp de inte varit i kontakt med tidigare säger Vilhelm Skoglund, som tidigare arbetet som hållbarhetskonsult.

Idag är cirka 63 miljoner människor på flykt. FN räknar med en miljard klimatflyktingar 2050

Han menar att begreppet hållbarhet står på tre ben; det handlar om klimatet, samhället och ekonomin. Alla tre måste vara med för att skapa en hållbar, jämlik värld.

– Inte minst är hållbarhet kopplad till migration. Idag är cirka 63 miljoner människor på flykt. FN räknar med en miljard klimatflyktingar 2050, säger han.

Både han och Amanda ser att nyanlända är en vetgirig grupp. Kunskap om hållbarhet ger dem en bredare bild av sin situation.

– FN:s tionde globala mål handlar om minskad ojämlikhet. I Sverige finns den största ojämlikheten mellan etablerad och ickeetablerade, säger Vilhelm Skoglund.

Nu hoppas de att många kommer på föreläsningen som ska bli startskottet för en serie föreläsningar.

– Vi vill väcka människors uppmärksamhet kring FN, mänskliga rättigheter och integration, säger Amanda Van den Tempel Almas,

Målgruppen är nyanlända, gymnasielever och intresserad allmänhet.

Vilhelm Skoglund berättar att det inte kommer att bli en vanlig sitta-och-lyssna-föreläsning.

– Vi kommer att använda oss av visuella hjälpmedel och det blir gruppövningar, säger han.

Tid: 18.00-20.00

Plats: Lidingös Stadshus