De fick ta emot flest anmälningar

Tvärtemot trenden i länet minskade i Tyresö antalet anmälningar och ärenden till Skolinspektionen 2017. Däremot fanns många ärenden på Hanvikens skola.

  • Publicerad 09:36, 5 jun 2018

Totalt kom nio anmälningar eller ärenden in vid Han­vikens skola 2017. Det gör skolan till den där föräldrar var som mest aktiva i att anmäla till Skolinspektionen.

Ett av ärendena ledde till föreläggande.

Mitt i har granskat anmälningarna till Skolinspektionen. Kartläggningen visar att antalet anmälningar ökat markant under de senaste åren – i vissa områden med 100 procent.

En anställd på skolan hade blivit irriterad och tagit för hårt grepp om en lågstadieelevs arm.

Det vi brast i under 2017 var att inte rapportera till huvudmannen

 Ami Thunqvist, rektor Hanvikens skola

Ett läkarintyg fick Skolinspektionen att konstatera att läraren gått för bryskt fram.

Samma elev hade också utsatts för kränkande behandling genom att ha blivit nedknuffad av andra elever.

Hanvikens skola anmäldes mest i Tyresö 2017 – men bara en anmälan ledde till föreläggande. ”Vi har blivit bättre på att informera föräldrar och svara på frågor”, säger rektor Ami Thunqvist till vänster.

Skolinspektionen krävde skadestånd på 10 000 kronor.

– Det vi brast i under 2017 var att inte rapportera till huvudmannen, säger Ami Thunqvist, ny rektor för i år.

Vi har blivit bättre på att informera föräldrar och svara på frågor

Ami Thunqvist

Skolan har sett över rutiner och i år hanterat klagomål bättre. Bland annat är fler vuxna ute på raster.

– Vi har bara något ärende till Skolinspektionen hittills i år, ett uppföljningsärende, och vi har blivit bättre på att informera föräldrar och svara på frågor, säger Ami Thunqvist.

Flest anmälningar kom in på er skola, blir det missvisande när ett fåtal familjer gör alla anmälningar?

– Jag vet inte. Samtidigt är det ju deras rätt att anmäla. Och i ett av fallen fick vi ju före­läggande. Och utifrån deras perspektiv som föräldrar var det ju rätt, säger Maria Nyberg, biträdande rektor.

Flest förelägganden på Njupkärr och Nyboda

Både anmälningar och förelägganden minskade i Tyresö i fjol. Vad tror ni det beror på?

– Jag tror det beror på att skolor och kommunen i Tyresö börjat arbeta samordnat kring just händelserapporteringar.

Flest beslut om förelägganden i fjol, två var, fick Njupkärrs skola och Nyboda skola.

Fakta

Faktaruta Tyresö

INKOMNA ANMÄLNINGAROCH ÄRENDEN:

2015: 43
2016: 42
2017: 39

BESLUTADE ANMÄLNINGAR

2017: 38
2016: 48
2015: 31

BESLUT SOM LEDDE TILL FÖRELÄGGANDE
2017: 6
2016: 13
2015: 3

Visa merVisa mindre