– Det här stället behövs, säger Karin Andersson. Foto: Daniel Díaz

De får gå när Vallentuna ska spara

I tjugo år har Arbetsmarknadsavdelningen i Vallentuna hjälpt människor som har svårt att få jobb att komma ut i arbetslivet. Men verksamheten är inte tillräckligt effektiv och nu vill Alliansen lägga ner verksamheten.

  • Publicerad 12:41, 1 nov 2018

Radion står på och i lokalen står elva personer och sorterar inlämnade kläder som lämnats in till Human Bridge. En av dem är Karin Andersson, som arbetat här i 18 år.

– Det är tråkigt att de vill lägga ner, säger hon. För det här både för dem som är arbetslösa och dem som bor i kommunen.

Vad ska du göra när du inte kan komma hit?

– Jag vet inte. Men de har ju sett att jag inte orkar jobba lika mycket som jag brukar. Nu hjälper de mig att söka sjukpension. Men annars hoppas jag få vara kvar här. Jag har trivts här hela tiden. 

Långsam genomströmning

Men kommunen har utrett verksamheten och är inte nöjda. AMA tar emot för få deltagare och av de 34 som var där i fjol var bara 22 från Vallentuna. Det finns också elva personer anställda med stöd från arbetsförmedlingen. Det tycker kommunen är ekonomiskt försvarbart om det ger rätt till a-kassa, vilket sker redan efter ett år. Men de flesta som anställs på det sättet stannar längre, i snitt i sex år, och alla är inte från Vallentuna. Därför är ”större delen av anställningarna svåra att anse som relevanta arbetsmarknadsåtgärder, utifrån ett kommunalt perspektiv” står det i utredningen som också vill att genomströmningen behöver vara snabbare.

Klädsorteringen till Human Bridge är också för dyr och ”synnerligen arbetskraftsintensiv” samtidigt som den har andra kostnader för lokal och restaurangverksamhet. Dessutom tycker kommunen att det är för många handläggare i förhållande till antalet deltagare på AMA.

Besparing

I Vallentuna finns också Vallentuna arbetscoachning, VAC. Målgruppen är inte densamma, till exempel tar de emot personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Trots att deras målgrupp har svårare problem och att handläggarna är färre får de enligt utredningen ut fler i jobb. Utredningen landar i en rad förslag för att effektivisera AMA.

Utredningen blev klar i augusti. Men åtgärderna kommer troligen aldrig att bli av. I budgeten för nästa år blir förslaget i stället att lägga ner AMA och föra över en del av deras pengar till VAC. Det skulle ge en besparing på 1,5 miljoner kronor.

”Jag har starka planer på att gå i pension. Jag ska vara här till den 14 januari, men vi får se om de lägger ner oss innan”, säger Anita Krantz. André Karlsson slutar redan i veckan. ”Jag har varit här sen i maj och fick höra i somras att det var på gång”, säger han. ”I morgon gör jag min sista dag. Men det är bra att ha sysselsättning och komma ut i arbetslivet. Det här är synd. Jag trivs jättebra här.”

Arbetsmarknadskonsulten Anne Wallin sitter på kontoret en trappa upp, där stämningen under vårt besök är mycket tryckt. Hon har just läst upp ett uttalande ur Vallentuna Nyheter där kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand, M, motiverar förslaget att lägga ner. Ingen av handläggarna har fått några besked om vad som ska hända med dem. Deltagarna i verksamheten har avtal som gör att de kan sägas upp med två veckors varsel. Vad som händer med dem på lång sikt är oklart.

– Jag tror inte att Parisa Liljestrand kan ha fått rätt information, säger Anne Wallin. Då skulle hon inte uttala sig som hon gör. För vi har helt skilda målgrupper.

Olika målgrupper

Hennes kollega Peter Nyström vill också betona att AMA och VAC har olika målgrupper.

– De som är på AMA har socialbidrag, inga pengar alls eller a-kassa och därför ska vi hjälpa dem ut i egenförsörjning. De som är på Vallentuna arbetscoachning har försörjning men ska ut i sysselsättning. Det är två bra verksamheter. Men det är olika verksamheter. Och vi har de senaste tre åren fått ut 71 personer i försörjning. De flesta har fått jobb, någon har gått i pension och några studerar.

Den 12 november ska kommunfullmäktige anta kommunplanen.