Inbrottsvåg. Antalet lägenhetsinbrott ökade kraftig under 2017. Obs. Bilden är en genrebild. Foto: Karin Nilsson

De drabbades hårdast av förra årets inbrottsvåg i Bromma

Oron för inbrott har varit stor hos Brommas villaägare under hösten. Men nu visar nya siffror att de som drabbats hårdast under hösten och vintern är de som bor i lägenhet.

  • Publicerad 16:42, 17 jan 2018

Det har varit en tung period för Brommaborna på inbrottsfronten. Efter en sommar med 21 villainbrott bara i juli växte oron. Så pass mycket att flera grannar på en gata gick ihop och hyrde in privata väktare.

Nya trenden: Grannar hyr in egna väktare

Och år 2017 ger ingen glädjekalkyl på inbrottsfronten enligt siffror som StockholmDirekt tagit del av. I Bromma ökade villainbrotten med cirka 12 procent från året innan. Men största ökningen skedde faktiskt i lägenheter: över 40 procent. Högsta siffran uppmättes i november, då begicks 49 lägenhetsinbrott.

Faktum är att även om antalet villainbrott i Bromma fortfarande är många så minskade de under september till december jämfört med 2016, medan lägenhetsinbrotten fortsatte att öka stadigt.

Är Bromma på väg mot grindsamhällen?

Vad kan det bero på? Svaret är inte givet, men Göran Landvall, nationell sakkunnig på bostadsinbrott hos polisen, har en teori.

– Vi har fått igång en rörelse i Sverige där villaägare börjat engagera sig för sina ägodelar, säger han.

Enligt Göran Landvall handlar det om att bland annat polis har informerat aktivt i olika kanaler för att göra boende medvetna om risken för inbrott och hur man förebygger det.

– Det tar längre tid att nå ut till lägenhetsboende, det är ett annat typ av boende med fler aktörer inblandade. I villor är det en ägare i varje hus som har lättare att få igång processen. Det är den stora anledningen till att det kanske diffar lite på siffrorna, säger han.

Med andra ord: om du som lägenhetsboende vill få till exempel portlås till husets entré är det inget du ensam kan genomföra. Till skillnad från en villaägare som kan bestämma sig för inbrottslarm och ordna det med ett telefonsamtal.

Men trots de sjunkande siffrorna på Brommas villafront i slutet av året är hela Stockholm ett "sorgebarn" som Göran Landvall uttrycker det. I hela Stockholmsregionen ökade antalet bostadsinbrott med 20 procent.

Foto: Jonas Herjeby