De blågrönas svar på BB-kritiken: Blivit så mycket bättre

Färre kvinnor som drabbas av allvarliga förlossningsskador och fler som får komma till den klinik de valt. Men också fler som skickas utomläns för att föda. Och vad säger det om arbetssituationen när var femte barnmorska byter arbetsplats under ett år, är det BB-kris? Det beror på vem man frågar.

  • Publicerad 04:58, 3 nov 2019

7 580 barn kom till världen vid länets sex förlossningskliniker under sommarmånaderna juni-augusti.

Regionens chefläkare konstaterar att det varit ”toppar i förlossningsvården” även denna sommar. Den blågröna politiska majoriteten i Region Stockholm menar dock att förlossningsvården i regionen är på rätt väg.

– Vi har färre dödfödda barn än rikssnittet, och vi har jobbat ner andelen kvinnor som drabbas av bristningar, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Mer personal

Region Stockholm har 1 094 barnmorskor anställda. Enligt finansregionrådet Irene Svenonius (M) har bemanningen inom förlossningsverksamheten ökat med 71 medarbetare.

Men det är inte barnmorskor som anställts, utan sjuksköterskor, undersköterskor och sjukvårdsbiträden.

– De avlastar barnmorskorna som kan fokusera på sina uppgifter, säger hon.

Och i praktiken har antalet barnmorskor blivit fler, då de som är anställda har gått upp i tid motsvarande 10 heltidstjänster, uppger hon.

Barnmorskor stannar inte

Socialdemokraterna, som är i opposition, anser att det råder brist på barnmorskor, och kräver att förlossningsvården får mer pengar.

I regionens budget avsätts ungefär en miljard kronor per år. De vill plussa på med 155 miljoner.

Enligt dem låg personalomsättningen bland barnmorskor på 18 procent under förra året, högst av alla yrkesgrupper.

Fler får åka långt

De pekar också på att antalet kvinnor som måste åka till sjukhus utanför länet för att föda ökar.

Till och med september i år har 129 kvinnor hänvisats utomläns. Det är en fler än under hela fjolåret, då 128 hänvisningar gjordes.

Och även om andelen kvinnor som inte får föda på den klinik de valt minskat något är det fortfarande många som hänvisas vidare . 2018 var andelen 6,4 procent, vilket innebär att 1 835 kvinnor inte fick föda där de tänkt.

– Du ska kunna vara trygg med att få föda på den förlossningsklinik du valt, och inte bli hänvisad till ett annat län. Genom att utöka resurserna till förlossningsvården kan vi anställa mer personal och införa en garanti om en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning, säger Talla Alkurdi (S).

Fräscha arbetsplatser

Arbetsmiljön på förlossningsklinikerna har blivit bättre, enligt Irene Svenonius, mycket tack vare utbyggda och renoverade förlossningskliniker.

– Det borde göra det lite lättare att gå till jobbet, säger hon.

Och nu försöker man locka tillbaka barnmorskor som hoppat av.

– Jag tror att cheferna kontaktar personer som är duktiga och försöker få dem tillbaka, säger Anna Starbrink.

Vad beror bilden av en pågående BB-kris på, anser du?

– Det är viktigt att prata om problem, men ibland är debatten väl dyster. Våra medarbetare gör fantastiska insatser, och de allra flesta kvinnor jag träffar ger en bild av en trygg förlossningsvård.

Barnmorskor som slår larm om att de inte hinner med, är de fel ute?

– Jag tror att de känner ett stort ansvar i sitt arbete, och vill hela tiden nå lite längre, och bli lite bättre.

Fakta

Plus och minus i förlossningsvården

+ Färre dödfödda barn än rikssnittet: 2,2 av 1000 födda, i riket 2,7.

+ Andel födda med låg syresättning (apgar): 1,1 procent, i riket 1,4 procent.

+ Hänvisningar till annan klinik än den valda minskar: 2017 hänvisades 7 procent, 2018 6,4 procent och hittills i år 5,5 procent.

+ och – Andel kvinnor som drabbades av svåra bristningar 2018 har minskat till 3 procent mot 3,9 procent 2017, men ligger fortfarande högre än rikssnittet på 2,6 procent.

– Födande kvinnor som hänvisas till annat län ökar, det inträffade 128 gånger 2018 och är redan nu uppe i 129 för 2019.

– Hög personalomsättning bland barnmorskor, 18 procent bytte arbetsplats förra året.

Källa: Region Stockholm
Visa merVisa mindre

Fakta

Så ska förlossningsvården bli bättre

Så vill M, L, C och MP förbättra förlossningsvården:

Fortsätta arbetet med att minska bristningar.

Sjuksköterskor får betald vidareutbildning till barnmorskor.

Nyanställda ska få introduktion och en mentor.

Barnmorskor kan rotera mellan förlossning och mödravård.

Så vill S förbättra förlossningsvården:

Garanti för en barnmorska per födande i aktiv förlossning.

Utbildning och forskning för att minska förlossningsskador.

Flexibel arbetstid, arbetstidsförkortning och högre lön till erfarna barnmorskor.

Introduktionsprogram för nya barnmorskor.

Vårdval inom förlossning gynekologi avskaffas, och varje barnmorskemottagning ska ha samverkansavtal med minst en förlossningsklinik.

Källa: Liberalerna och Socialdemokraterna
Visa merVisa mindre