De är årets pedagoger i Värmdös skolor

Elever, föräldrar, kollegor och allmänheten har sagt sitt. Nu är årets pedagoger i Värmdö utsedda och Grindstugans förskola, Brunns skola och Ösbyskolan kan vara lite extra stolta under onsdagen.

  • Publicerad 12:56, 7 dec 2016

Årets pedagoger överraskades under morgonen på sina arbetsplatser med blommor och gratulationer av representanter från utbildningsnämnden.

Vinnare blev Michael Andersen på Grindstugans förskola, Lina Wesström och Sara Rauge på Brunns skola och Jan Westrup från Ösbyskolan.
– Det är en glädje att få vara med och dela ut priset ”Årets pedagog”. Vårt mål är att utmärkelsen ska lyfta både den enskilda individen och skolan och förskolan som helhet. Jag ser det här som en viktig del i vårt arbete att främja utvecklingen i Värmdös skolor, säger Marie Bladholm (m), utbildningens ordförande.

Fakta

Motiveringar Årets pedagog 2016:

Förskola:

Michael Andersen, med stort engagemang, tydlig närvaro och genuint intresse skapar du en trygg och lustfylld plats för våra barn, där alla barn är delaktiga, får utveckla sin fantasi och lära sig vara bra kompisar. Du arbetar målmedvetet för att alla barn ska få synas, känna sig värdefulla och vara en del av leken och gruppen.

Förskoleklass – årskurs 3:

Lina Wesström, du är en trygg och engagerad pedagog med stor drivkraft och du har ett lugnt och respektfullt bemötande. Du arbetar för att varje elev ska utveckla sitt tänkande och sin kreativitet genom att organisera dina lektioner utifrån senaste forskning kopplat till vetenskaplig grund. Du inspirerar kollegor genom ditt engagemang och din kunskap både på den egna skolan och på andra skolor i kommunen.

Årskurs 4-6:

Sara Rauge, du är en engagerad lärare som ser och stöttar varje elev efter behov. Du utvecklar undervisningen och gör den intressant och tydlig för dina elever. Du är alltid glad och positiv och du förklarar på ett bra sätt så att dina elever blir motiverade och når sina mål. 

Årskurs 7-9:

Jan Westrup, du är exceptionellt engagerad i din undervisning och i varje enskild elev. Du skapar ordning i klassrummet och genom ditt arbete med olika pedagogiska metoder, som flipped classroom, diskussioner och film gör du ämnena intressanta och väcker elevernas nyfikenhet och deras lust att lära mer. 

Visa merVisa mindre

Årets pedagog lyfter fram pedagoger som är goda förebilder och som fungerar som en inspiration till andra pedagoger. Utmärkelsen delades ut första gången i Värmdö 2013 och har som mål att uppnå en ökad kvalitet i förskolan och skolan.

Fyra kategorier

Utmärkelsen ”Årets pedagog” delas ut i fyra kategorier: Förskola, förskoleklass-årskurs 3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Prissumman är på 25 000 kr och ska användas till vidareutbildning.

Pristagarna har nominerats av allmänheten och utmärkelsen Årets pedagog delas ut till en legitimerad förskollärare, lärare eller utbildad fritidspedagog. Utmärkelserna kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december klockan 17.00.